Atambaʼtaa mu matraxnuu

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

Rí xú káʼnii kuwa náa Betel

RÍ XÚ KÁʼNII KUWA NÁA BETEL

Nutha̱a̱nʼxu mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ guʼwá náa nuxna ikha dí rígá Estados Unidos náa kuwa bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Asndu ma̱ngaa mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ náa guʼwá rí nuxnún ikha náa xúgíʼ numbaaʼ bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ náa Sucursal ndrígóo Estados Unidos.

RÍ XÚ KÁʼNII KUWA NÁA BETEL

Nutha̱a̱nʼxu mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ guʼwá náa nuxna ikha dí rígá Estados Unidos náa kuwa bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Asndu ma̱ngaa mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ náa guʼwá rí nuxnún ikha náa xúgíʼ numbaaʼ bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ náa Sucursal ndrígóo Estados Unidos.

Ndiéjunʼ eguma náa mbá sucursal ndrígu̱ún bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá rá.

Bi̱ nagún gúya ma̱ndoo miʼthúún xú káʼnii nindxu̱u̱ awúu̱n, asndu náa má guaʼyaa sucursal. ¡Nutha̱a̱nʼxu rí mi̱dxu̱ʼ gátaya!

Kambaʼta xkrugua náa “la Roca”

Sucursal dí rígá náa Europa central nimbaʼtoo xkrugoo mu ma̱ndoo magún gúniʼnuuʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa mijngii ikhí, Xa̱bu̱ Ñajunʼ ga̱jma̱a̱ eʼwíínʼ bi̱ nandún magún. Dí ndiyáá nigumbiʼyuu “Ajtsú skiñúʼ tsiguʼ náa Selters”. Ndiéjunʼ nithi mbá 3,000 bi̱ nigún rá.

Mbá exposición kiejunʼ

Asndu nákha wajyúúʼ Jeobá Dios niʼthún xa̱bu̱ xú káʼnii mbiʼyuu. Atayáá xú káʼnii mbiʼyuu Dios rí kama náa Biblia dí rígá náa i̱ʼwáʼ ajngáa.