Atambaʼtaa mu matraxnuu

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

Ñajunʼ rí nuni bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

NAKÚWÁANʼXU XÓ MÁ EʼTHÍ NÁA BIBLIA

Nditháan tániguʼ xú nixtáá

Dmitry Korshunov nindxu̱u̱ mbáa bi̱ naʼga̱a̱n wéñuʼ iyaʼ najnga̱a̱, mú nigíʼdu̱u̱ niguxnuu Biblia mámbá mbiʼi. Ndiéjunʼ nixnúu tsiakii mu mariʼkhu̱u̱ xóo maxtáa xá.

NAKÚWÁANʼXU XÓ MÁ EʼTHÍ NÁA BIBLIA

Nditháan tániguʼ xú nixtáá

Dmitry Korshunov nindxu̱u̱ mbáa bi̱ naʼga̱a̱n wéñuʼ iyaʼ najnga̱a̱, mú nigíʼdu̱u̱ niguxnuu Biblia mámbá mbiʼi. Ndiéjunʼ nixnúu tsiakii mu mariʼkhu̱u̱ xóo maxtáa xá.

Naxtambáñun e̱ji̱n náa Tailandia mú mugíʼ itháan edxu̱ún náa escuela

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nigún mbóo campaña mú mumbañún e̱ji̱n mú mugíʼ itháán edxu̱ún náa escuela. Atayáá ndiéjunʼ nithi directores, maestros ga̱jma̱a̱ anu̱ún e̱ji̱n

Nutha̱a̱nʼxu mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ guʼwá náa nuxna ikha dí rígá Estados Unidos náa kuwa bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Asndu ma̱ngaa mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ náa guʼwá rí nuxnún ikha náa xúgíʼ numbaaʼ bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ náa Sucursal ndrígóo Estados Unidos.

Nutaráʼaxu náa kuwa mbaʼin xa̱bu̱

Mbá campaña kiejunʼ dí nirígá náa xúgíʼ numbaaʼ naʼni dí majmaʼnuʼ jw.org

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nixnáraʼa mbá tratado nákha gu̱nʼ agosto mu miʼtá dí rígá mbá ináa ndrígóo Internet. Ndiéjunʼ dí májánʼ nirígá rá.

Mbá campaña kiejunʼ dí nirígá náa xúgíʼ numbaaʼ naʼni dí majmaʼnuʼ jw.org

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nixnáraʼa mbá tratado nákha gu̱nʼ agosto mu miʼtá dí rígá mbá ináa ndrígóo Internet. Ndiéjunʼ dí májánʼ nirígá rá.

Nuráwíixu i̱yi̱i̱ʼ

Ñajunʼ dí nuráwíixu ajngáa náa México ga̱jma̱a̱ Centroamérica

Náa numuu rí bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá bi̱ kuwa México ga̱jma̱a̱ Centro América nurawíi ajngáa i̱yi̱i̱ʼ rí naʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia náa itháán rí 60 ajngáa, rí asndu Maya, Nahuatl ga̱jma̱a̱ Bajo Alemán rá.

Ñajunʼ dí nuráwíixu ajngáa náa México ga̱jma̱a̱ Centroamérica

Náa numuu rí bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá bi̱ kuwa México ga̱jma̱a̱ Centro América nurawíi ajngáa i̱yi̱i̱ʼ rí naʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia náa itháán rí 60 ajngáa, rí asndu Maya, Nahuatl ga̱jma̱a̱ Bajo Alemán rá.

Reunión kiejunʼ

Informe ndrígóo reunión dí narígá mámbá tsiguʼ (octubre 2014)

Reunión dí narígá mámbá tsiguʼ rígi̱ naʼniriyaʼ cien tsiguʼ dí nigíʼdu̱u̱ raʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios

Informe ndrígóo reunión dí narígá mámbá tsiguʼ (octubre 2014)

Reunión dí narígá mámbá tsiguʼ rígi̱ naʼniriyaʼ cien tsiguʼ dí nigíʼdu̱u̱ raʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios

Numbáñunxu xa̱bu̱ náa kúwáanʼxu̱

Naxtambáñun e̱ji̱n náa Tailandia mú mugíʼ itháan edxu̱ún náa escuela

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nigún mbóo campaña mú mumbañún e̱ji̱n mú mugíʼ itháán edxu̱ún náa escuela. Atayáá ndiéjunʼ nithi directores, maestros ga̱jma̱a̱ anu̱ún e̱ji̱n

Naxtambáñun e̱ji̱n náa Tailandia mú mugíʼ itháan edxu̱ún náa escuela

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nigún mbóo campaña mú mumbañún e̱ji̱n mú mugíʼ itháán edxu̱ún náa escuela. Atayáá ndiéjunʼ nithi directores, maestros ga̱jma̱a̱ anu̱ún e̱ji̱n

Rí xú káʼnii kuwa náa Betel

Nutha̱a̱nʼxu mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ guʼwá náa nuxna ikha dí rígá Estados Unidos náa kuwa bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Asndu ma̱ngaa mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ náa guʼwá rí nuxnún ikha náa xúgíʼ numbaaʼ bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ náa Sucursal ndrígóo Estados Unidos.

Nutha̱a̱nʼxu mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ guʼwá náa nuxna ikha dí rígá Estados Unidos náa kuwa bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Asndu ma̱ngaa mi̱dxu̱ʼ gátatsiʼnuuʼ náa guʼwá rí nuxnún ikha náa xúgíʼ numbaaʼ bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ náa Sucursal ndrígóo Estados Unidos.

Nakúwáanʼxu xó má eʼthí náa Biblia

Nditháan tániguʼ xú nixtáá

Dmitry Korshunov nindxu̱u̱ mbáa bi̱ naʼga̱a̱n wéñuʼ iyaʼ najnga̱a̱, mú nigíʼdu̱u̱ niguxnuu Biblia mámbá mbiʼi. Ndiéjunʼ nixnúu tsiakii mu mariʼkhu̱u̱ xóo maxtáa xá.

Nditháan tániguʼ xú nixtáá

Dmitry Korshunov nindxu̱u̱ mbáa bi̱ naʼga̱a̱n wéñuʼ iyaʼ najnga̱a̱, mú nigíʼdu̱u̱ niguxnuu Biblia mámbá mbiʼi. Ndiéjunʼ nixnúu tsiakii mu mariʼkhu̱u̱ xóo maxtáa xá.