Atambaʼtaa mu matraxnuu

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

Náa numuu rí tsegun náa guerra xa̱bi̱i̱ Jeobá rá.

Náa numuu rí tsegun náa guerra xa̱bi̱i̱ Jeobá rá.

Xa̱bi̱i̱ Jeobá tséjkuáxu náa guerra ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱:

  1. Nunimbuxuʼ ku̱ya̱a̱ Dios. Náa Biblia niʼtáriyaʼ rí xa̱bi̱i̱ Dios “chidiuún muni̱i̱la xóo reja ndrígóo arado” ga̱jma̱a̱ ní xajmañún muni guerra (Isaías 2:4).

  2. Nunimbuxuʼ ku̱ya̱a̱ Jesús. Jesús niʼtáñajunʼ ápostol Pedro: “Ataxumaʼ chidiaʼ naʼ xto, numu ri xuguinʼ xabo tsi nuguidaʼ chidi ñau, chidi-ma gajañu gajma” (Mateo 26:52). Ga̱jma̱a̱ ajngáa rígi̱ Jesús niniñuʼ kaʼwu rí bi̱ nagún ki̱dxu̱ʼ ragíʼmaa muru̱gua̱ ajua̱nʼ.

    Jesús ma̱ngaa niʼthún xa̱bi̱i̱ ‹rañájuanla náa numbaaʼ rígi̱›. Ikha jngó, tsendawami̱jna̱ náa política (Juan 17:16). Ma̱ngaa xákiʼnáanʼ rí nuni soldados o xúʼthúún eʼwíínʼ rí xánindxu̱ún soldados.

  3. Nandún kuñún eʼwíínʼ. Jesús niʼthún xa̱bi̱i̱ “gaʼndala kuyamíjna̱” (Juan 13:34, 35). Cristianos gajkhun nandún kuyamijná mbá xúgínʼ ga̱jma̱a̱ xurajtun ajua̱nʼ mu muradímíjná (1 Juan 3:10-12).

  4. Xkri̱da ndrígu̱ún timbíi̱n cristianos. Náa mbá libro naʼthí rí “timbíi̱n xa̱bi̱i̱ Jesús tágun náa guerra ga̱jma̱a̱ táni̱ndxu̱ún soldados”, numuu rí ndiyáá dí rúʼko̱ “tsimbánii ga̱jma̱a̱ rí niʼsngáa Jesús rí maʼndún kuʼyamijná ma̱ngaa rí maʼndún kuñún bi̱ tsíñún gúñun” (Encyclopedia of Religion and War). Ga̱jma̱a̱ náa libro Historia de la decadencia ga̱jma̱a̱ caída del Imperio romano, historiador británico Edward Gibbon niʼthí: “Na̱nguá xóo mani̱ndxu̱ún soldados bi̱ cristianos [...] numuu rí na̱nguá xú muniñaʼ rí itháan mitsáʼkháan”.

Nuyambáá mu makuwá májánʼ xúgínʼ

Xa̱bi̱i̱ Jeobá nuñajunʼxu wéñuʼ ga̱jma̱a̱ tsénixu dí marigá xkujndu náa xuajin rí kuwáanʼxu. Nduyamajkhún Xa̱bu̱ Ñajunʼ numuu rí xúʼko̱ enimbánii xtángoo rí naʼthí náa Biblia:

  • “Xoguinʼ xabu guiʼmi muni ri nutan xabu ñajunʼ” (Romanos 13:1).

  • “Guxnala César ri drigo-ma César, jame guxnala Dios ri drigo-ma Dios” (Mateo 22:21).

Ikha jngó nunimbániixu xtángoo, nuninumááxu impuesto ga̱jma̱a̱ numbayííxu Xa̱bu̱ Ñajunʼ mu makuwá májánʼ xúgínʼ xa̱bu̱ xuajin.