Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Lá nutaraʼa mámbá guʼwá xa̱bi̱i̱ Jeobá mu makáwíin ráʼ.

Lá nutaraʼa mámbá guʼwá xa̱bi̱i̱ Jeobá mu makáwíin ráʼ.

Na̱nguá, ikháanʼxu ndu̱ya̱a̱ rí xakáwáanʼ numuu rí nutaráʼaxu náa mámbá guʼwá (Efesios 2:8). Náa numuu rá.

Gundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu mbáa xa̱bu̱ bi̱ nayambáá wéñuʼ, ikhaa nakudaminaʼ maxnún xúgínʼ bi̱ gágun ga̱jma̱a̱ náa mbi̱ʼi̱i̱ rí ikhaa gáʼthi mbá regalo rí gíʼdoo wéñuʼ numuu. Á mu nduʼyáá rí xa̱bu̱ maʼnimbánuu rí nakudaminaʼ maʼni, lá ragájkhun rí muʼnimbulúʼ rí gáʼthulúʼ xáʼ. Raʼkháa i̱ndó rúʼko̱, ma̱ngaa muʼthúún bi̱ kuʼñúún ga̱jma̱a̱ bi̱ nambáxulúʼ gajmiúlú rí magún ikhí mangiin. Mú nimbáa na̱nguá kaʼyoo makhánaa regalo numuu rí i̱ndó naʼnimbo̱o̱ rí naʼthí xa̱bu̱. Regalos na̱nguá xú káʼnii makhánáʼ xúʼkhiín.

Xúʼko̱ má, bi̱ nutaráʼaxu numuu Jeobá nunimbuxu rí Dios maʼnimbánuu rí nikudaminaʼ maʼni, rí makuwíin kámuu mbiʼi bi̱ nunimbu̱ún kuyáá (Romanos 6:23). Numuu rí nandulúʼ rí eʼwíínʼ xa̱bu̱ makhánun rígi̱ nuni mbá tsiakii mu muʼtáruʼun. Mú nduʼyáá májánʼ dí rígi̱ xáʼni makáwáanʼ (Romanos 1:17; 3:28). Dí phú gajkhun, nda̱a̱ nimbá rí ma̱ndoo maguma mu makhánulúʼ regalo rí naxná Dios. Náa Biblia má naʼthí: “Icu neʼni macahuiñaʼli, raʼca numu ri icanʼlu niʼni ri jmbu” (Tito 3:5).