Daniel 10:1-21

10  —Rü gumá norü tamaepü̱x ga taunecü ãẽ̱xgacü yixĩgu ga Chíru ga Pérchiaanecüã̱x, rü chama ga Danié ga Betachámaxã choxü̃ naxugüe rü Tupana choxü̃ nüxü̃ nadauxẽxẽ i ta̱xacü tá ngupetüxü̃. Notürü yema nüxü̃ chadauxü̃ rü poraãcü naguxchaxüchi nax nüxü̃ icuáxü̃ nax ta̱xacüchiga yixĩxü̃. Notürü ga chama rü meama chanangugü nax ta̱xacüchiga yixĩxü̃ rü yemaacü nüxü̃ chacua̱xama ga yema nüxü̃ chadauxü̃.  Rü yexguma yemaxü̃ chada̱xgu rü chama ga Danié rü tamaepü̱x ga yüxü poraãcü changechaü̃.  Rü tama chanangõ̱x ga maixcuraxü̃, rü tama chanangõ̱x ga namachi, rü tama chayaxaxü ga wíũ, rü tama chaugü chamexẽxẽ nhu̱xmata yema tamaepü̱x ga yüxü ngupetügu.  Rü wüxi ga ngunexü̃ meama gumá taunecüarü nüxíraxü̃ ga tauemacü (abríu)arü 24 ga ngunexü̃gu, rü taxtü ga Tígricutüwa chayexma.  Rü ngürüãchi nüxü̃ chadau ga wüxi ga yatü ga líũchimaxã ãxchiruxü̃ rü úirumaxã goyexü̃ã́xü̃.  Rü yema naxü̃ne rü nhama nuta ya topáchiurüxü̃ niya̱u̱xracüxü, rü yema nachiwe rü nhama ba̱i̱xbeanexü̃rüxü̃ nixĩ. Rü guma naxetügü rü nhama üxüemagürüxü̃ nixĩ, rü guma nachacüügü rü nacutügü rü nhama brṍche iya̱u̱xracüüxü̃rüxü̃ nixĩ. Rü yema naga rü nhama muxü̃ i duü̃xü̃gü idexagüxü̃rüxü̃ nixĩ.  Rü chaxicatama nixĩ ga nüxü̃ chadauxü̃ ga yema Tupana cha̱u̱xca̱x ngo̱xẽẽxü̃. Rü yema togü ga chamücügü rü taxuxü̃ma nadaugü, yerü norü muü̃maxã nibuxmü rü nicu̱xgü.  Rü yemaacü chaxicatama yéma chayexma ga yexguma yemaxü̃ chada̱xgu. Rü chaba̱i̱xãchiãxẽ rü chanacho̱xõchi rü chaturaxü̃ne.  Rü yexguma nagaxü̃ chaxĩnügu ga nax yadexaxü̃, rü chiyuãchi rü ichayangu. 10  Notürü wüxi ga naxme̱x rü choxna natüxüe rü choxü̃ nangenagü nhu̱xmata cha̱xme̱xmaxã rü chauã́pü̱xümaxã ichachuxenü. 11  Rü nhu̱xũchi nhanagürü choxü̃: “Pa Daniéx, Tupana rü cuxü̃ nangechaü̃. ¡Rü mea irüxĩnü i ngẽma tá cumaxã nüxü̃ chixuxü̃! ¡Rü inachi! Erü choxü̃ nixĩ i cuxü̃tawa namuxü̃ ya Tupana”, nhanagürü. Rü yexguma yagúegagu nax yadexaxü̃ rü chama rü chidu̱xru̱xãcüma ichachi. 12  Rü yexguma ga nüma rü nhanagürü: “¡Tauxü̃́ i choxü̃ cumuü̃xü̃, Pa Daniéx! Yerü yema ngunexü̃ ga nagu nüxü̃ cucuáxchaü̃xü̃ ga yema Tupana nagu rüxĩnüxü̃ rü nape̱xewa cugü ícurüxíra, rü nüma rü cuxü̃́ nüxü̃ naxĩnü ga curü yumüxẽgü. Rü ngẽmaca̱x nua cuxü̃tawa chaxũ. 13  Notürü ngẽma naãxẽ i chixexü̃ i Pérchiaanecüã̱xarü ãẽ̱xgacümaxã icuáxü̃ rü 21 ga ngunexü̃ rü choxü̃́ nanaguxchaxẽxẽ. Notürü nüma ya Miguéu i ãẽ̱xgacü i tacü ixĩxü̃ i dauxü̃cüã̱xtanüwa rü nua naxũ rü choxü̃ narüngü̃xẽẽ. Yerü ga chama ga noxri rü chaxicatama chaugümaxã chawüxica̱x natanüwa ga yema Pérchiaanecüã̱xarü ãẽ̱xgacügü. 14  Rü ngẽmaca̱x i nhu̱xmax rü nua chaxũ nax cumaxã nuxü̃ chayarüxuxü̃ca̱x i ngẽma tá ngupetüxü̃ i yixcüra namaxã i cutanüxü̃ i Iraéutanüxü̃gü. Rü yema nüxü̃ cudauxü̃ ga yexguma Tupana cuxca̱x nango̱xẽẽgu, rü ngẽma tá yixcüra cutanüxü̃maxã ngupetüxü̃chiga nixĩ” —nhanagürü choxü̃. 15   -- 16   -- 17   -- 18   -- 19   -- 20   -- 21   --

Notas