Juã́ũ 19:1-42

19  Rü jexguma ga Piratu rü churaragüxü̃ namu na Ngechuchuxü̃ nac̱uaixgüxü̃ca̱x.  Rü jema churaragü rü chuchuxü̃wa nanaxügü ga wüxi ga nga̱xcueruü̃ rü nhu̱xmachi naẽruwa najanga̱xcuchigü. Rü wüxi ga máxü̃ ga naxchiru ga dauxcharaxü̃gu najacu̱xẽẽgü.  Rü nhu̱xmachi naxca̱x naxĩ, rü nüxü̃ nacugüeãcüma nhanagürügü nüxü̃: —¡Namaxü̃, Pa Judéugüarü Ãẽ̱xgacüx! —nhanagürügü. Rü nanapechametügü.  Rü Piratu rü wenaxãrü düxétüwa naxũ, rü Judéugüxü̃ nhanagürü: —¡Dücax! nhu̱xma tá nuã pepe̱xewa chanaga na nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x na taxuü̃ma i chixexü̃xü̃ nawa chadauxü̃ —nhanagürü.  Rü düxétüwa naxũ ga Ngechuchu. Rü namaã nanga̱xcueru ga jema nga̱xcueruü̃ ga chuchuxü̃naxca̱x. Rü nagu nicu̱x ga jema máxü̃ ga naxchiru ga dauxcharaxü̃. Rü jexguma ga Piratu rü Judéugüxü̃ nhanagürü: —Daa nixĩ ja jima jatü —nhanagürü.  Notürü jexguma Ngechuchuxü̃ nadaugügu ga paigüarü ãẽ̱xgacügü rü purichíagü, rü inanaxügüe ga aita na naxüexü̃. Rü nhanagürügü: —¡Curuchawa japota! ¡Curuchawa japota! —nhanagürügü. Rü Piratu rü nhanagürü nüxü̃: —¡Ẽcü, pejaga rü pematama curuchawa pejapota! Erü chama rü taxuü̃ma i chixexü̃xü̃ nawa chadau —nhanagürü ga Piratu.  Notürü ga jema Judéugü rü Piratuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Toma toxü̃́ nangẽxma i wüxi i torü mu. Rü ngẽma torü mu toxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽ na namexü̃ na najuxü̃ i nhaã jatü, jerü nüma rü nüxü̃ nixu ga Tupana Nane na jiĩxü̃ —nhanagürügü.  Rü jexguma jemaxü̃ naxĩnügu ga Piratu, rü jexeraãcü namuü̃.  Rü wena Ngechuchumaã napatagu naxücu. Rü jéma Ngechuchuna najaca, rü nhanagürü: —¿Ngextácü̱̃ã̱x cuixĩ i cumax? —nhanagürü. Notürü ga Ngechuchu rü tama nanangãxü̃. 10  Rü jexguma ga Piratu rü Ngechuchuxü̃ nhanagürü: —¿E̱xna ngẽma tãũxü̃táma choxü̃ cungãxü̃? ¿Tau e̱xna i nüxü̃ cucuáxü̃ na cha̱xme̱xwa cungẽxmaxü̃ na curuchawa cuxü̃ chipotaxü̃ rü e̱xna cuxü̃ na íchanguxuchixẽẽxü̃ca̱x? —nhanagürü. 11  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Tau chima cuxme̱xwa changẽxma, ega tama Tupana naxwa̱xegu. Rü ngẽmaca̱x nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i cuxna choxü̃ mugüxü̃ rü curü jexera poraãcü napecaduã̱xgü —nhanagürü. 12  Rü jemawena rü Piratu nagu narüxĩnü ga nhuxãcü Ngechuchuxü̃ na ínanguxuchixẽẽẽ́gaxü̃. Notürü jema Judéugü rü poraãcü aita naxüe, rü nhanagürügü: —Ngẽxguma tá ícunanguxuchixẽẽ̱xgu rü tama curü ãẽ̱xgacü ja tacü ja Romacü̱̃ã̱x ja Chécharuxü̃ cungechaü̃. Erü ngexerǘxe ja ãẽ̱xgacü ja tacüxü̃ tügü ingucuchixẽẽ́xẽ, rü Romacü̱̃ã̱x ja ãẽ̱xgacü ja tacü ja Chécharuarü uwanü tixĩ —nhanagürügü. 13  Rü jexguma jemaxü̃ naxĩnügu ga Piratu, rü churaragüxü̃ namu ga Ngechuchuxü̃ düxétüwa na nagagüxü̃ca̱x. Rü nawa najarüto ga wüxi ga tochicaü̃ ga taxü̃ ga nutagünaxca̱x ga togawa rü Gabatagu ãẽ́gaxü̃. Rü jema nachicawa nixĩ ga pocuexü̃ ga duü̃xü̃güna nac̱axü̃ ga ãẽ̱xgacü. 14  Rü wüxi ga ngunexü̃ nataxu ga Üpetüchigaarü petawa na nanguxü̃ ga jexguma, rü marü tocuchiwa nangu. Rü Piratu rü Judéugüxü̃ nhanagürü: —¡Daa nixĩ ja jima perü ãẽ̱xgacü! nhanagürü. 15  Notürü ga nümagü rü aita naxüe, rü nhanagürügü: —Tanaxwa̱xe na najuxü̃. Rü ¡curuchawa japota! —nhanagürügü. Rü Piratu nüxna naca rü nhanagürü nüxü̃: —¿Nhuxãcü i chama rü ichanamu na curuchawa japotagüãxü̃ca̱x ja perü ãẽ̱xgacü? —nhanagürü. Notürü ga paigüarü ãẽ̱xgacügü rü Piratuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Jima ãẽ̱xgacü ja tacü ja Chécharu ja Romawa ngẽxmacü rü jima nixĩ ja torü ãẽ̱xgacü, rü nataxuma i to —nhanagürügü. 16  Rü jexguma ga Piratu rü jema Judéugüna Ngechuchuxü̃ namu na curuchawa japotagüãxü̃ca̱x. Rü nümagü rü najagagü. Curuchawa Ngechuchuxü̃ nipotagü 17  Rü ínaxũxü̃ ga Ngechuchu, rü norü curucha ngĩxü̃ ininge. Rü jéma nanagagü nawa ga wüxi ga nachica ga Duü̃xẽẽruchina̱xãgu ãẽ́gaxü̃. Rü jema rü Górguta nixĩ ga naẽ́ga ga togawa. 18  Rü jéma curuchawa Ngechuchuxü̃ najarüpotagü. Rü Ngechuchurüü̃ curuchawa najapotagü ga taxre ga to ga jatügü, rü wüxi ga norü tügünecüwawa rü to ga norü ṯoxwecüwawa. 19  Rü Piratu rü churaragüxü̃ namu na Ngechuchuarü curuchatape̱xewa na japocuchigüãxü̃ca̱x ga wüxi ga mürapewaxacü ga ãẽ́gatachinüxü̃ ga nhaxü̃: “Ngechuchu ja Nacharétucü̱̃ã̱x ja Judéugüarü Ãẽ̱xgacü”, nhaxü̃. 20  Rü muxü̃ma ga jema Judéugü nüxü̃ nadaumatü ga jema namatü ga mürapewaxacügu üxü̃. Jerü jema nachica ga Ngechuchuxü̃ curuchawa íjanapotagüxü̃wa, rü ĩãneãrü ngaicamana nixĩ. Rü tamaẽ̱xpü̱x ga nagawa naxümatü ga jema naẽ́ga ga jema mürapewawa. Rü togawa rü Grégugügawa rü Romacü̱̃ã̱xgügawa naxümatü. 21  Rü jemaca̱x ga jema Judéugüarü paigüarü ãẽ̱xgacügü rü Piratuxü̃ nhanagürügü: —Toma rü tama tanaxwa̱xe i cunaxümatü i “Judéugüarü Ãẽ̱xgacü”, nhaxü̃. Rü narümemaẽ nixĩ i cunaxümatü rü nhacurügü: “Nügü ixucü na Judéugüarü Ãẽ̱xgacü jiĩxü̃”, nhacurügü. 22  Notürü Piratu nanangãxü̃ rü nhanagürü: —Ngẽma chaxümatüxü̃ rü marü ngẽxma naxümatü —nhanagürü. 23  Rü curuchawa marü Ngechuchuxü̃ japotagüguwena ga churaragü, rü nanade ga Ngechuchuchiru. Rü jema ãgümücü ga churaragü rü nügümaã najatoje ga naxchiru. Rü nanajauxgü ta ga norü dejuxü̃chiru ga máxü̃. Notürü taxuwama narünga̱i̱xte, jerü woetama jemaãcü naxü. 24  Rü jemaca̱x ga jema churaragü rü nügümaã nhanagürügü: —¡Tãũxü̃táma nagu tagaugüe! Rü narümemaẽ nixĩ i naxca̱x tá naxĩnüca̱xwe̱xegü rü ngĩxü̃ tanhanagügü i wüxi i dĩẽru na ngẽmawa nüxü̃ icua̱xgüxü̃ca̱x na texéarü tá na jiĩxü̃ —nhanagürügü. Rü jemaãcü ningu ga Tupanaãrü ore ga ümatüxü̃ ga nhaxü̃:“Nügümaã najatoje i chauxchiru, rü naxca̱x ngĩxü̃ tananhanagügü i wüxi i dĩẽru”, nhaxü̃. Rü aixcuma jemaãcü nixĩ ga naxügüãxü̃ ga churaragü. 25  Rü Ngechuchuarü curuchapünewa ijexma ga naẽ ga María, rü ngĩẽja̱x, rü María ga Cropa naxma̱x, rü María ga Magadácü̱̃ã̱x. 26  Rü jexguma Ngechuchu naẽxü̃ da̱xgu ga jexma chauxü̃tagu na nachixü̃, rü nhanagürü ngĩxü̃: —Pa Mamax, jima nixĩ ja cune, —nhanagürü. 27  Rü jemawena, rü nhanagürü choxü̃: —Ngẽma ijixĩ i cue —nhanagürü. Rü jexgumamama rü chapatawa ngĩxü̃ chajaxu. Rü chauxü̃tawa ijexmaẽcha. Naju ga Ngechuchu 28  Rü Ngechuchu nüxü̃ nacua̱x ga marü na janguxü̃ ga guxü̃ma ga norü puracü ga nhama ga naãnewa. Rü jema Tupanaãrü ore ga ümatüxü̃ na janguxẽẽxü̃ca̱x, rü nhanagürü: —Chiṯawa —nhanagürü. 29  Rü jéma ijexma ga wüxi ga tü̃xü̃xãcü ga wĩũ ga marü üxchiücümaã ããcuxcü. Rü wüxi ga tüa̱xmü guma wĩũmaã niwaixẽẽgü, rü wüxi ga dexnemena̱xãwa najana̱ĩ̱x. Rü jemamaã naã̱xgu nanawe̱xgü. 30  Rü Ngechuchu najaxaxü ga guma wĩũ ga üxchiücü rü nhanagürü: —Marü ningu i guxü̃ma i chorü puracü —nhanagürü. Rü nhu̱xmachi inajarümaxãchieru, rü naju. Wüxi ga churara rü wocaxemaã Ngechuchuxü̃ nacanapacütüxü̃ 31  Notürü ga jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügü rü tama nanaxwa̱xegü ga curuchagüwa na najexmagüxü̃ ga jema naxü̃negü. Jerü moxü̃ãcü rü ngü̃xchigaarü ngunexü̃ nixĩ. Rü jema Judéugüca̱x rü jema nixĩ ga guxü̃ ga ngü̃xchigaarü ngunexü̃ãrü jexera ga üünexü̃, jerü norü peta ga Üpetüchigaarü ügü nixĩ. Rü jemaca̱x Piratuna naxca̱x nacagü na churaragü jéma namugüxü̃ca̱x na japojeparagüãxü̃ca̱x na paxa najuexü̃ca̱x ga jema curuchawa ipotagüxü̃, rü paxa na nadeãxü̃ca̱x ga curuchawa naxü̃pa ga ngü̃xchigaarü ngunexü̃. 32  Rü jéma naxĩ ga churaragü rü inanapoeparagü ga jema taxre ga jatügü ga Ngechuchumaã jéma curuchawa ipotagüxü̃. 33  Rü Ngechuchuca̱x naxĩ ga churaragü, notürü nüxü̃ nadaugü ga marü na najuxü̃. Rü jemaca̱x tama najapojeparagü. 34  Notürü wüxi ga churara rü Ngechuchuxü̃ nacanapacütüxü̃. Rü jexgumatama ínaja̱xüchi ga nagü rü dexá. 35  Rü chama i Juã́ũ rü nüxü̃ chadau i guxü̃ma ga nhaã pemaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü aixcuma nixĩ i nhaã chorü ore. Rü chamatama nüxü̃ chacua̱x i aixcuma na jiĩxü̃, rü pemaã nüxü̃ chixu na pema rü ta pejaxõgüxü̃ca̱x. 36  Rü jema nangupetü na janguxü̃ca̱x i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ i nhaxü̃:“Rü taxúnetáma ja naxchina̱xã nipojegü”, nhaxü̃. 37  Rü toxnamana i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü nhanagürü:“Tá nüxü̃ narüdaunü ja jima nacanapacütüxü̃güãcü”, nhanagürü. Ngechuchuxü̃ inata̱xgü 38  Rü najexma ga wüxi ga jatü ga Arimatéacü̱̃ã̱x ga Juchegu ãẽ́gacü. Rü nüma rü ta Ngechuchuaxü̃́ najaxõ, notürü cúãcü najaxõ jerü natanüxü̃ ga Judéugüarü ãẽ̱xgacügüxü̃ namuü̃. Rü guma nixĩ ga Piratuna jac̱acü na najauxãxü̃ca̱x ga Ngechuchuxü̃ne. Rü Piratu rü: —Ngü̃, —nhanagürü. Rü jexguma ga Juche rü jéma naxũ ga curuchawa íjapotaxü̃wa, rü curuchawa najajaxu ga naxü̃ne ga Ngechuchu. 39  Rü jéma nangu ga Nicudému ga ü̃paacü chütacü Ngechuchuxü̃tagu naxũãnecü. Rü jéma nanange ga 30 quiru naguxü̃ ga pumara ga paacaxüchixü̃ na Ngechuchuxü̃ namaã nachaxünegüxü̃ca̱x. 40  Rü jemaãcü ga Juche rü Nicudému rü curuchawa nanajauxgü ga naxü̃ne ga Ngechuchu. Rü naxchiru ga marü pumaracharaxü̃maã najanáĩxpüxü̃gü. Jerü jema nixĩ ga tocüma ga toma ga Judéugü ga jexguma wüxi ga jueta tüxü̃ itata̱xgügu. 41  Rü jema nachica ga Ngechuchu curuchawa íipotaxü̃wa najexma ga wüxi ga nanetünecü. Rü jema nanetünecüwa najexma ga wüxi ga naxmaxü̃ ga jexwacaxü̃xü̃ ga taguma texéxü̃ nagu nata̱xgüxü̃. 42  Rü jema naxmaxü̃gu najaxücuchigü ga Ngechuchuxü̃ne jerü nangaicama, rü paxa tá ningune ga ngü̃xchigaarü ngunexü̃ca̱x.

Notas