Conteúdo waama yuu

Tauemacüarü Poperagü A Sentinela Despertai!

Torü tauemacüarü poperagü i Tupanaarü Oretchiga iꞌĩü̃ ngema niücutchigü douwnloadcaꞌ 200 nagagü arü yeerawa. A Sentinela rü tüü̃ nanawe taꞌacütchiga yiꞌĩü̃ i Naanewa ngupetügüü̃ ngema taꞌacü Tupanaarü Ore nüü̃ yauü̃maã. Taãẽ duẽꞌẽgüna naã Tupanaarü Ãẽꞌgacüarü meü̃gü i ngewacaꞌü̃ü̃maã rü Ngetchutchu ya Cristuü̃ yaꞌõgüü̃caꞌ. Despertai! nanawe nhuãcü yana namaã inüeü̃ i torü gutchaü̃gü rü torü õ nayaꞌẽ nagu ya yima guü̃ Ücü rü Naanewa gutchaü̃gü rüoẽcü ta.

 

IDAWENÜ

DESPERTAI!

DESPERTAI!

DAUÜ̃TAECÜ

DAUÜ̃TAECÜ

DAUÜ̃TAECÜ

DAUÜ̃TAECÜ

DAUÜ̃TAECÜ

DAUÜ̃TAECÜ (NORÜ NGUʼ)

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA

DAUÜ̃TAECÜ: NORÜ CAGÜRICA