Ngutaqueꞌetchigapane Ãũ Wüitama Nguneü̃ Iĩü̃—Betéu Núma Namucümaã 2020-2021

Daa Ngutaqueꞌetchigapane rüngü̃ẽẽ nüü̃ nacuaꞌ i ngeü̃rüüü̃gü i natchiga na Ngutaqueꞌe Ãũwa nangẽma tá. Daa Ngutaqueꞌe i Ãũẽga nhaü̃ niĩ ‘Rü Yeuwamaã Petaãẽgü.’

‘Rü Yeuwamaã Petaãẽgü’

Ngutaqueꞌetchigapane Ãũ ‘Rü Yeuwamaã Petaãẽgü’ nhaü̃ niĩ rü paꞌmama rü yáuanecü tá niĩ.

Namaã rü Ũ i Nhaa Cagüarü Ngãü̃

Nhaa cagü ínangutaqueꞌegügu ãũ i wüitama nguneü̃ iĩü̃ ‘Rü Yeuwamaã Petaãẽgü’ tá niĩ i nangãü̃.