Conteúdo waama yuu

Sumário waama yuu

Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!

Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!

Provérbios 27:11, SBP

 PAꞌMAMA

 • 9:30 Paeta

 • 9:40 Wiyae 29 rü Yumüẽ

 • 9:50 Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!

 • 10:05 Yadeaü̃tchiü̃ i Natchigagu: Rü Yeuwarüü̃ rü Cunaü Ngẽma Ãgümücü Nacüma Meü̃gü

  • • Taꞌacü niĩ Weꞌguü̃

  • • Ngẽguma nüü̃́ Nangẽmagu i Pora

  • • Cuaꞌ

  • • Ngetchaü̃

 • 11:05 Wiyae 81 rü Unagüü̃

 • 11:15 Rü Yeuwaü̃ Ticuaꞌüü̃ rü Natchiga Togümaã Tiugu

 • 11:30 Nügü Inaã rü Inabaie

 • 12:00 Wiyae 49

 YÁUANECÜ

 • 1:10 Paeta

 • 1:20 Wiyae 28 rü Yumüẽ

 • 1:30 Oregü Guema ya Duẽẽcaꞌ: Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ! Nhuãcü?

 • 2:00 Popera i Dauü̃taecüarü Deü̃agü

 • 2:30 Wiyae 35 rü Unagüü̃

 • 2:40 Yadeaü̃tchiü̃ i Natchigagu: Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ

  • • Curü Maü̃wa

  • • Cupatacü̃ãꞌmaã

  • • Natücumüwa

  • • Curü Ĩanewa

 • 3:40 ‘Ngẽma Taãẽ i Tórü Cori ya Yeuwa Tüna Ãü̃ rü Tórü Poü̃ruü̃ niĩ’

 • 4:15 Wiyae 110 rü Yumüẽ