Ngutaqueꞌetchigapane Ãũ i Wüitama Nguneü̃ Iĩü̃—Natücumügüarü Ngugütaeruü̃maã

Daa Ngutaqueꞌetchigapane rüngü̃ẽẽ nüü̃ nacuaꞌ i ngeü̃rüüü̃gü i natchiga na Ngutaqueꞌe Ãũwa nangẽma tá. Daa Ngutaqueꞌe i Ãũẽ́ga nhaü̃ niĩ ‘Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!’

Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!

Ngutaqueꞌetchigapane Ãũ i Wüitama Nguneü̃ Iĩü̃ Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!Nhaü̃ niĩ rü paꞌmama rü yáuanecü tá niĩ

Namaã rü Ũ i Nhaa Cagüarü Ngãü̃

Nhaa cagü ínangutaqueꞌegügu ãũ i wüitama nguneü̃ iĩü̃ ‘Yeuwaü̃ Cutaãẽẽẽ!’ tá niĩ i nangãü̃.