Guü̃gutáma Cutaãẽ! — Inaügüü̃ i nüü̃ nacuaꞌ i Tupanaarü Oretchiga

Nhaã popera noreatüü̃ Tupanaarü Oreca cuü̃ nanguꞌẽẽ tá rü nangetanü.