Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo: Introducción

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo: Introducción

Japi ma niwíkami ju alí kúchuwami a kanílika pirélima. Na video machini echi folleto Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo.