Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo: Introducción

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo: Introducción

Japi ma niwíkami ju alí kúchuwami a kanílika pirélima. Na video machini echi folleto Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo.

 

Che machiwaami

LIBROS ALÍ FOLLETOS

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo

Niwíkami alí kúchuwala, ¿chúriká ta mi we kanilia pirélipo? A nokisáaká japi aní echi Biblia.

LIBROS ALÍ FOLLETOS

¿Chu nokisáré echi niwíkami alí kúchuwala kiti kanílika pirélima?

Ibili mayé japi echi winomí kaníliti echi niwíkami alí echi kuuchi. Nalí be, ¿piri nokisáré kiti we kaníliami nima?