Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

Japi nárika noká echi remalí... ¿Piri ni isima?

Mujé binoy mi machimea japi mi isima. Natá japi mi isima alí natá japi isili Andy bilé remalí japi isíinali okuana namuti, bilé chapimea japi we kalé. ¿Chu iyiri nalí isímalé? ¿Chu iyiri nalí we kanílitimalé? Ayénachó, na video jaré remalí japi naó países mi piréami ju, aní japi echi ko nata. Ami kipúsaká japi aní, mi iwírima japi mi machimea japi mi isima.