Inea japi nirú echoná

Napawika biné echi Onorúami kitra

Echi napawíliwami japi wiká testigo Jeobá napawili omáana países piréami, echi bamíali 1993 nili japi napawili, japi jériká riwéwami nili “Enseñanza Divina”. Napawili sinéami pagótami omáana Wichimóbachi piréami kanílika noká kiti Onorúami binérili. Na video machiini japi sinéami ka we kanílika nokali echalí napawíliwachi, alí we nakiká noká anakupi niraa.