Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

Echi testigo Jeobá: néwariwélitili japi we bichíwami nili. Parte 1: Ke tasi rokowárali niraa piréami ju

Echi Biblia Binéami machili japi echi religiones ikaleka bineri echi pagótami Onorúami kitra, echi pagótami Biblia Binéami ko bichíwiami nili Onorúami alí tasi bichiwi echi japi ikaleka binériami nili, kiti bela aboni nokali bineria bichíwali echi pagótami. To nátika isibo japi echi ko ke majaka nijéwili. Iné japi Jeobá iwirili kiti “ne galá machíami niráa machirúami ju”.