Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

David ko né aʼlá bichíwili Onorúami

Jeobá né walubéala ju, kiti bela David ko né sinibí nóchili echi. Chíkoré karú ikiwáami we jilírami olali, David ko né aʼlá bichíwili Onorúami. Na video ineka mi machimea japi chúriká Jeobá iwírili David alí chúriká mi iwírima ami né sinibí bichíwisaká echi.