Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Testigo Jeobá

ralámuli

Echi testigo Jeobá, ¿chúriká nawesa echi raʼíchali kalabé?

Echi testigo Jeobá ma 100 simírikami bamibi ruyéa echi pagótami echi raʼíchali kalabé Onorúami kitra. Osowá cientos suwinárika raʼicháliami, 200 simírikami países. ¿Chu me natéami ju jepuná nóchali? ¿Chúriká nóchaka noká omáana cho piréami keláriba? Jepuná video ineka mi machimea japi ta nárikirú alí aʼlá mi machimea ineka japi wikaná ayé piréami ju echi Testigo.