Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 BINELÍWAMI 8

Josías ko we aʼláala amigos áali

Josías ko we aʼláala amigos áali

¿A jilí keʼré nokiwaa japi Jeobá kalé?... Wiká pagótami jéaní japi ke omérima nijewia Jeobá. Echi Biblia aní japi mi a omérima. Raʼicha echi Josías kitra, taa towí ka we jiwérika isili nijewia Jeobá. ¿Chúriká isili? Kiti we aʼlá amigos olali. Che binepa echi Josías kitra alí echi amígowala japi echi olali.

Echi Josías onolá ko Amón riwéami nili, silíami nili mi Judá anilíachi. Echi Amón ko ke bichíwili Jeobá, nalí namuti niwaká amachíkili, ayénachó we cha isíiami nili. Japalí ma mukuli echi Amón, jipi ko echi nolá Josías riwéami silíami nili echoná Judá. ¿Kipi bamiba ma silíami nili Josías? ¡Osá naó bamiba! ¿A isíiami nili japi riká echi onolá?... Ke tasi echi riká isili.

Sofonías ko aneli echi pagótami japi ke amachíkima echi namuti niwárami

Taa towí ka jona, Josías ko ma nijéwinali Jeobá. Kiti bela aʼlá amigos áala ko alí yúa iyénali pagótami japi nijewi Onorúami, alí echi iwírili kiti omérima aʼlá nijewia Jeobá. ¿Jépuká nili echi Josías amígowala?

 Echi ko Sofonías nili. Jeobá aneli japi jéanema echi pagótami Judá piréami: “Ata mi nijéwisaká onorúami japi ke bichíwali ju, risoa ta mi ikiboa”. ¿Piri isili Josías? ¿A nijéwiliré echi rejoy japi Jeobá júali? Ayena. Kiti bela, echi ko sinibí nijéwili Jeobá, ke ko echi namuti niwárami japi amachiki echi pagótami.

Jeremías ayénachó si amígowala nili echi Josías. Okuana a ma chopi ikí bamíbami níliré, kuuchi ka, mulipi piréami nili. Anakupi nakúrika nokali nijewia Jeobá. We aʼlá amigos nili okuaka, japalí mukuli Josías, Jeremías ko omónika osíwili bilé canción we niwíntami.

Jeremías alí Josías anakupi niraa nakúrika nokali nijewia Jeobá

Japi isili Josías, ¿piri ta biné echi kitra?... Taa towí ka jona nijéwinali Onorúami. Kiti nijéwami nima, a olasa riké amigos Jeobá nijéwami bi. ¿Ami cho nijéwinali Jeobá? We natéami ju japi mi áama amigos Jeobá chopi nijéwami.

LEERIPO ECHI BIBLIA:

  • 2 Crónicas 33:21-25; 34:1, 2; 35:25