Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Wénwala binérisi emi kúchuwala

 BINELÍWAMI 9

Jeremías ko ke siné riweli raʼicha Jeobá kitra

Jeremías ko ke siné riweli raʼicha Jeobá kitra

¿Chúsiá naʼawa jawi echi pagótami Jeremías yúa?

Jeobá ko nuleli japi Jeremías ku machí pátami nima jochi atíami

Japalí ta raʼicha echi pagótami Jeobá kitra, jaré ko naʼawi alí jarecho ko achí tamujé kitra. ¿Chu ta nili echanewa? Isini kaachi ta jéaní: “Ma ni ke raʼíchima echi pagótami Jeobá kitra” ¿Ami echi riká nátika isimí? Echi Biblia ko raʼicha bilé rejoy kitra japi we kalé Jeobá, we nalí né nokí riweli raʼicha Jeobá kitra. Echi ko Jeremías riwéami nili. Binepa piri isilá.

Japalí kulí ochérami nili Jeremías, Jeobá ko nuleli echi Jeremías japi we natéami raʼíchali anema echi pagótami. Jéanénila nuleri japi jéanema echi pagótami japi ke chati nokiká pirélima. Echoná piréami we chati chopi nili echi pagótami, Jeremías ko we majaa echomí simiyá. Echi ko jéaneli Jeobá: “Nijé ko pe towí ju cho bijí tasi ni machí chúriká animea”. Jeobá ko je ku aneli: “Kiti majaa, nijé mi iwírimali”.

 Alí biché Jeremías ko jéaneli echoná pueblo piréami: “Ke ta mi riwésaká nokayá namuti chati, we ta mi risoa olárami nipa”. ¿A nijéwiliré echi pagótami?... Tasi nijéwili, jaré achiyé echi kitra alí jarecho ko naʼáwili echi yúa. ¡Jaré ko miʼlinaili! ¿Chu nili Jeremías echanewa?... A majali alí jéanili: “Ma ni ke che simea raʼichasia Jeobá kitra”. ¿A né echi riká isíliré japi anili? ¿A né bichíwali riweli raʼicha Jeobá kitra?... Ke. Jeremías ko we nakiyé Jeobá, kiti bela ke riwela ko echi kitra raʼicha. We jiwérika nalí isili bineria echi pagótami alí Jeobá aʼlá tibula ko kiti echi pagótami ke cha olama.

Siné rawé echi pagótami we kichili Jeremías alí riʼlé jochi pali, japoná we bosokea wilili. Jeremías ko ke olali japi koʼmea, kecho baʼwí japi bajima.¡Echi pagótami ko nakiyé japi echoná mukumea! We nalí, ¿a echoná mukuli Jeremías? Ke, kiti Jeobá isili japi ku machí pátami nima echoná jochi jona.

Jenaʼí ta bineli japi Jeremías ayénachó majáami nili, we nalí echi ko ke siné riweli raʼicha echi pagótami echi Jeobá kitra. ¿Piri mi biné japi isili Jeremías?... Isini kaachi ami majaa nílimiré bineria echi pagótami Onorúami kitra, ami riwelia nílimiré. Ayénachó jaré naʼáwimiré alí achimeere mi kitra. We nalí ke riwé raʼicha echi pagótami Onorúami kitra. Echi riká mi isisá Jeobá ko sinibí mi tibuma, japi riká cho isili tibúa Jeremías.

LEERIPO ECHI BIBLIA:

  • Jeremías 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13