Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Niwíkami alí kúchuwala ata mi kaníliami nipo

 SECCIÓN 1

Nokisí japi Onorúami aní kiti ta mi okuaka kanílipo

Nokisí japi Onorúami aní kiti ta mi okuaka kanílipo

“Kiʼyá chokichí mapalí Riosi niwali echi pagótami [...] Binói niwali bilé rijói, miná bilé mukí yuwa.” (Mateo 19:4)

Onorúami Jeobá * ko niwítili Adán Eva yúa. Echi Biblia ko aní japi Onorúami niwali echi bacháwala mukí “japi Adán iyali kiti echi upila nima”; Adán ko we kanili alí jéanili: “Jepuná kochilá ko ju japi riká nijé kochilá alí echi sapala ko japi riká nijé sapala ju” (Génesis 2:22, 23). Jeobá ko nakí japi echi niwíkami we kaníliami bi nima.

Japalí niwisa bilé rejoy bilé mukí yúa, a mayéeré japi ke naʼáwika pirélima, nalí be ke echi riká ju ba kiti japi we nakiká piré ayénachó naʼáwika piré (1 Corintios 7:28). Jenaʼí oselichi mi riwimea jaré busuréliami, ata mi nokisáaká japi aní echoná, ata mi okuaka we kanilia pirélipo alí emi kúchuwala si (Salmo 19:8-11).

 1 NOKISÍ JAPI JEOBÁ MI TANI JAPI TA MI NOKIBOA

JAPI ANÍ ECHI BIBLIA: Echi kunala ju japi nulá echoná bitichí (Efesios 5:23).

Mujé upéami, Jeobá ko nakí japi echi rejoy we aʼlá tibuma binói upila alí japi we kalema (1 Pegro 3:7). Jeobá ko mi iyali bilé mukí kiti mi iwírima, kiti bela je mi ané japi mi aʼlá riwíwima alí japi mi nakimea (Génesis 2:18). Ami we nakisáaká mujé upila, bachá mi isima japi isínili mujé upila alí upami ko japi mi isínili mujé binói (Efesios 5:25-29).

Mujé kunéami, Jeobá ko nakí japi mi riwíwami nima mujé kunala alí japi mi iwírima mujé kunala kiti aʼlá isima japi Jeobá tani (1 Corintios 11:3; Efesios 5:33). Kanílika nijewi mujé kunala mi nuléachi (Kolosenses 3:18). Ami echi riká isisaká, we kanílima mujé kunala alí Jeobá si (1 Pegro 3:1-6).

JAPI MI ISIMA:

  • Japi mi ma upéami ju, nari mujé upila japi chúriká mi aʼlá kunala nima. We aʼlá kipú mujé upila japalí mi raʼíchachi, bilé namuti mi anesa japi mi ke aʼlá isimí, né iwérili isí ma ke che echi riká isía, alí mujé japi mi kuneami ju ayénachó echi riká isí

  • Kilii nili ke sapú iyóami. Kilipi niraa ta mi okuaka binepo chúriká ta mi kaníliami nipo

2 AMI NATÁSARÉ CHU NILIA BILÉALA

JAPI ANÍ ECHI BIBLIA: We natéami ju japi ta mi natabo chu ta mi nili ibili emi (Filipenses 2:3, 4). Aʼláala nisi emi niwíkami, echi japi Jeobá nijéwami chopi we simá aníami nima kiti echi riká bineri Jeobá (2 Timoteo 2:24). Bachá nata chúriká mi anema, echi Biblia aní: “Japi ke nátika raʼíchi ko né chiwayá isimí piyati, japi we aʼlá nátaka raʼíchi ko ku saʼwea isimí” (Proverbios 12:18). Jeobá mi iwírima echi jiwérala kitra kiti ta mi we simárika raʼíchami nipo (Gálatas 5:22, 23; Kolosenses 4:6).

JAPI MI ISIMA:

  • We natéami nisa japi ta mi raʼicháboré, bachá Onorúami yúa raʼichasi kiti echi mi iwírima aʼlá nátika raʼicha

  • Kecho raʼicha, bachá nata japi chúriká mi anema

3 EMI OKUAKA CHOPI RIKÁ NATASI

JAPI ANÍ ECHI BIBLIA: Ma niwisa, echi okuaka “bilepi sapá” ju (Mateo 19:5). We be nalí okuaka siʼnú ju, ¿chúsiá? Kiti tasi anárika nátami ju. We natéami ju japi mi machimea piri nilia biléala, kiti okuaka bilémpi nátami ju (Filipenses 2:2). We natéami ju japi ta mi okuaka bilémpi natabo kiti ta mi aʼlá machiboa japi ta mi nokiboa. ¿Chúriká ta mi nokibóalé? Echi Biblia ko aní: “Japi bachá raʼicha ko japi nokiméaré bilémpi natásaká” kanílika nocha (Proverbios 20:18). Japalí ta mi raʼicha bilé namuti japi ta mi nokibóaré bachá natasi japi aní echi Biblia (Proverbios 8:32, 33).

JAPI MI ISIMA:

  • Japalí ta mi okuaka raʼicha, ayénachó mi anésaré japi mi nili tasi mi mujé binói bi raʼichásaré japi mi ikí

  • Bachá okuaka raʼichasi japi ta mi nokibóaré, tasi mi cho animea japi kecho nárisa mujé kunala, mujé upila ma, kiti bineli isí kecho nárisa biléala

^ parr. 4 Echi Biblia aní japi Onorúami riwalá ko Jeobá ju.