Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Kipú Onorúami alí sinibí mi bitélima

 PARTE 9

¿Chu kabú we baʼóami ayenama echi Wichimóbachi?

¿Chu kabú we baʼóami ayenama echi Wichimóbachi?

Echi namuti chati japi nirú jenaʼí Wichimóbachi néwariwéliti japi ma mulipi nulama echi Onorúami Gobiérnowala (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Echoná Bíbliachi chabéi jona osairu echi namuti japi jipi ma ikísimi. Anili japi echi pagótami we korúami nima riweili echi winomí, ke nijéwiami nima riweili echi wénwala alí japi we obátami nima riweili. Alí echi né wabé nínalami nima japi riká aboni nakí.

Japi né wabé nokomea riweili echi Kawí, japi nirúlima riweili weli nakówami alí nawilí, alí japi ke nirúlima riweili koʼwáami. Suwaba jepuná namuti ikísimi jipi.

Jesús ko anili japi raʼíchipa riweili omáana Wichimóbachi jéaniká japi Onorúami né aʼlá nulema echi pagótami (Mateo 24:14).

 Echi Onorúami Gobiérnowala ko suwábima echi cha nokiwáami (2 Pedro 3:13)

Jeobá ko ma keʼayó suwábima echi chati pagótami.

Satanás alí echi chati ángeles rikíritami nima.

Echi japi a kipú ko Onorúami a pirélima jenaʼí Wichimóbachi baʼóachi, japoná ke nirúlima majawíami, japoná echi pagótami we nakiká nokimea alí ke ékika nokimea anakupi niraa.