Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

¿Jépuká nalí noká japi Jeobá nulá jipi rawé?

 BINELÍWAMI 7

¿Piri nokiwá echoná napawíliwachi?

¿Piri nokiwá echoná napawíliwachi?

Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

Echi bacháwala Jesús najátami ko a wikarali, amachíkili alí leérili echi Onorúami Raʼicháala echoná napawíliwachi (1 Corintios 14:26). Japalí mi nawasa japoná ta napawí, jipi chikó riká cho nokiwá japi riká nokali echi bacháwala.

A ruyeliwa japi aní echi Biblia. Sábado, oméachi ma, sinéami echi rejimá napawí kipusia bilé nawésali echi Biblia kitra japi 30 minutos bi ju, alí ta ruyeliwa japi aní echi Biblia alí aní japi chu riwélima jipi rawé. Ata aneliwa japi irápipa echi Biblia japi echoná leériwa. Ma sunisa, binea echi Binelíwami La Atalaya, bilé hora binewa, ayénachó sinéami japi ta napawika muchuwi ata aneliwa japi ta aniboa japi náriwa echi binelíwami La Atalaya. Jepuná binelíwami kitra ta binériwa chúriká nijéwipa echi busuréliami japi nirú echoná Bíbliachi. Omáana Wichimóbachi a nirú 110 mil congregaciones simírikami alí ibili niraa chopi riká biné.

Ata kuʼíriwa kiti ta we aʼlá binériami nipo. Ayénachó ata napawí ma alíi nocha éenisa ata biné bikiá secciones. Jéaníami Vida y Ministerio Cristianos; a binéporé japi michá niráa uchuma Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Bachá sección aníami ju Tesoros de la Biblia; ata binepo echi textos japi mi bitichí jona leerisa nawali, japoná binewi. Osá sección ko aníami ju Seamos mejores maestros; ayénachó simárima jarecho jiti ta echi ineka echi riká cho nokiboa echi pagótami bineria Biblia. Bilé rejoy nawisama chúriká nokala jiti ta sinéami machiboa chúriká aʼlá leeripo, bineria ma (1 Timoteo 4:13). Jubá sección ko aníami ju Nuestra vida cristiana; echoná ko binepo jiti echi riká nokiboa japi aní echi Biblia. We aʼlá mi binema jiti mi machimea japi aní echi Biblia, ayénachó náriwa alí tamujé ko aní japi ta machí.

Japalí mi simisaa echoná napawíliwachi, ami machimea japi we aʼlá binériwa echi Biblia kitra (Isaías 54:13).

  • ¿Piri ka nokiwá echoná japoná napawí echi testigo Jeobá?

  • ¿Chu iyiri jepuná napawíliwachi mi bachá simínali?