Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 BINELÍWAMI 6

¿Chu ta nili japalí ta yúa napawí echi rejimá?

¿Chu ta nili japalí ta yúa napawí echi rejimá?

Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Japi ta testigo Jeobá ju sinibí ta simiba binesia japoná ta napawí, chíkoré ukuyá wiliké alí we miká niisa ma. ¿Chúsiá né aʼlá jiwérika noká napawía echi rejimá echoná napawíliwachi tákotaré risoa nilia piré we risiyá éensa ma nocha?

Tamí kaníali iyá. Japalí Pablo raʼíchali echi napawíliwachi kitra echi ko anili: “Machiká nokiboa anakupi niraa” (Hebreos 10:24, TNM). Echi julárami Pablo ko nakiyé japi ta machiká nokiboa, japi ta we natéami niraa inepa jarecho. Japalí ta machí jarecho rejimá echoná napawíliwachi, ata machí japi echi ma anáchali echi karú ikiwáami japi tamujé ayénachó olá alí japi echi ko nikuuro kiti ta anachaba.

Nikuuro kiti ta olaba amigos né bichíwali. Echoná napawíliwachi ata napawí amigos yúa japi ta we nakí. Ayénachó ata napawí riʼea isini kaachi. ¿Chúsiá aʼlá ju yúa napawiwa echi rejimá? Nikuuro kiti ta we nakiká nokiboa. Japalí echi rejimá olasa karú ikiwáami ata sapú simía kuʼírisia kiti ta echi amígowala kampa (Proverbios 17:17). Japalí ta sinéami yúa napawí echi rejimá ata néwariwélitipa japi ta we natéami niraa iné echi rejimá (1 Corintios 12:25, 26).

Ayénachó ni mi ané japi mi amígowala bi nima echi pagótami japi ayénachó noká japi Jeobá nakí. Ami riwimea echi amigo echi testigo Jeobá bi yúa. Sinibí simí napawíliwachi tamujé yúa.

  • ¿Chúsiá aʼlá ju yúa napawiwa echi rejimá echoná napawíliwachi?

  • ¿Chu kabú mi raʼéwinali japoná napawí echi testigo Jeobá?