Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 BINELÍWAMI 8

¿Chúsiá ta simía we aʼlá simárika echoná napawíliwachi?

¿Chúsiá ta simía we aʼlá simárika echoná napawíliwachi?

Islandia

México

Guinea-Bissau

Filipinas

¿Ma mi ineki echi foto jepuná oselichi japi we aʼlá simárika jawi echi testigo Jeobá japalí simía napawíliwachi? ¿Chúsiá we aʼlá natéami ju japi ta sinibí we aʼlá simárika járipa?

Kiti ta riwiwi Onorúami. A bela bichíwali ju japi Onorúami ko wabé natéami niraa iné echi sulala ke me japi ta riká jari (1 Samuel 16:7). We nalí, japalí ta napawí binésia Jeobá kitra, ata simárika simía kiti ta riwiwi Jeobá alí ayénachó echi japi ta yúa napawí. Ata yúa simasa bilé oyérami ata we aʼlá simárika simía kiti ta riwiwi alí kiti walúala ju. Echi ko riká cho ju japalí ta we aʼlá simárika simía napawíliwachi ata néwariwéliti japi ta nakí echi “japi Oyérami ju omáana wichimóbachi”, Jeobá, alí japi ta riwiwi japoná ta napawí binésia Jeobá (Génesis 18:25).

Kiti néwariwélima japi ta né noká japi aní echi Biblia. Echi Biblia ané echi Jesús najátowala japi “galá pólaga napachama, ayénachó mapu aboni galá sébali iʼwéli sipúchama”, echi riká noká echi pagótami japi aʼlá nátami ju, kiti echi riká noká japi “galabé olánala mapurigá Riosi Binói nakí” (1 Timoteo 2:9, 10). Echi ko aniwáami ju japi echi sipucha, napacha ma, ke me natéami nima, ke simochi, ke chaʼíami, ke chiwáami, we be nalí a nirú wiká sipucha, napacha ma, japi ke echi yiri ju. Japi riká ta napacha newaré “mapu Riosi Raʼíchala binékowami ne wabé galabé ju”, alí walubéala anérami ju Onorúami (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Ata we aʼlá simárika simásaká echoná napawíliwachi, echi pagótami we simárika natama echi Onorúami puéblowala kitra.

A mi aʼlá simárika inásaré alí biʼwíami sipúchaka tákoré ke kulíwami ke pa. Tákoré mi ke olayé napawíliwachi napáchali japi riká napacha japi simía echoná napawíliwachi Japoná biné echi Testigo Jeobá, ke mi olayaka a riká simí.

  • ¿Chúsiá we natéami ju japi ta aʼlá napáchaka simaba binésia Onorúami kitra?

  • ¿Chu aní echi Biblia echi sipucha kitra alí echi napacha?