Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

¿Jépuká nalí noká japi Jeobá nulá jipi rawé?

 BINELÍWAMI 16

¿Piri nocha echi jaré nakúurami rejoy?

¿Piri nocha echi jaré nakúurami rejoy?

Myanmar

Japi ripá mo

Napawí kiti simama nawesasia

Pichí japoná biné

Echi Biblia aní japi echi “oʼwéala ochérami, ayénachó [echi] nagúurami” bineri echoná napawíliwachi (Filipenses 1:1). Japi iki nirú congregaciones a nirú jepuná rejimá nakúurami. ¿Piri noká echi nakúurami kiti ta kuʼíritami nipa?

Kuʼiri echi oʼwéala ochérami japi jawárami ju echoná napawíliwachi. Echi nakúurami rejimá ju japi aʼlá biné Jeobá kitra, we jiwérika noká aʼlá nochia, jaré kulí ochérami ju alí jarecho ko ma ochérami. Nocha echoná congregación alí echoná japoná biné. Echi riká echi oʼwéala ochérami a bineri alí niseri.

Namuti we natéami noká. Jaré nakúurami a narepi japi sísimi alí ané kumi mochísima japi sísimi echoná napawíliwachi. Jarecho ko aneri echi sonido, jaré ko niji echi oselí, a nirú taráami winomí alí ané echi rejimá kumi nawisama. Ayénachó nakuuri pichía pachá ayé, alí kuʼiri echi rejimá japi ma wéakami ju echi riká japi riká aní echi oʼwéala ochérami. Piri ko nochi, a riwíwitami ju kiti kanílika nóchami ju (1 Timoteo 3:13).

Néwariwéliti japi a nakí Jeobá alí echi rejimá. Echi nakúurami rejoy ko chapirúami ju kiti we aʼlá machiami ju Onorúami. Echi japi ripá jaka nawesa raʼicha kiti ta aʼlá bichíwiami niipa; japi noká né echi riká cho nokinali kiti kanílika simaba nawisasia, echi riká napawika kanílika simaba nochasia (Efesios 4:16). Pe aminana ko, echi nakúurami jawárami nima oʼwéala ochérami.

  • ¿Chúriká ju echi nakúurami rejoy?

  • ¿Piri nokáami ju echi nakúurami rejoy echoná napawíliwachi?