1. Jeobá ko niwali Adán alí Eva alí jéaneli japi echi ko a oméroma pirea sinibí echoná Wichimóbachi baʼóachi. Satanás ko ikaleka anili Jeobá kitra alí jéanili kiti Onorúami ke Silíami nísaré. Adán alí Eva a bichíwili echi Diablo alí nijéwili, alí echi riká nachútili sinéami pagótami echi chati namuti alí mukuwáami

  2. Onorúami ko aní japi ikimea riweili echi japi ke nijéwili alí aní japi bilé Niyúbiami miʼlimea echi Satanás alí kariwema suwaba namuti chati japi mi nachutia nokali Adán alí Eva

  3. Onorúami ko aneli Abrahán alí David japi echi kitra machíinama echi Niyúbiami, echi Mesías japi nulama né sinibí

  4. Jeobá néeli kipi nawésami kiti animea japi echi Mesías nima japi echi suwábama echi chati namuti alí echi mukuwáami alí kiti echi Silíami nima Onorúami Gobiérnowala. Ayénachó nulama jarecho pagótami echi yúa, alí napawika suwábima echi nakówami, echi nawilí alí mukuwáami

  5. Jeobá ko aní japi Jesús ju echi Mesías. Echi ko júali jenaʼí Wichimóbachi kiti binérima echi namuti alabéala Onorúami Gobiérnowala kitra alí kiti nijima binói bitéala kiti niyuma echi pagótami. Japalí mukuli, Jeobá ko ku wilásili alí checho ku chotásili bitea japi riká ángel

  6. Onorúami ko wilali Cristo Silíami niraa mi ripá siyónachi, alí chotásili echi kuwachimi rawemti echi pagótami chati kitra. Jesús ko tibula omáana Wichimóbachi kiti nawesaba echi namuti kalabé echi Onorúami Gobiérnowala kitra

  7. Jeobá nulé binói Nolá kiti ma chotásima nulayá jenaʼí Wichimóbachi. Echi Gobierno suwabi echi isélikami japi piré jenaʼí Wichimóbachi, alí checho a ku niwá Wichimóbachi we baʼóami alí sinéami echi nijéwami ma ke chati namuti oláami nima ripokálachi. Ke wesi checho a ku jéanimea japi Onorúami ke nulásaré, biʼwíami nima echi binói riwalá sinibimti