Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Oselí japi binepo echoná napawíliwachi Nokiboa japi riká isili Cristo  |  Octubre de 2017

16-22 inárachi octubre

OSEAS 1-7

16-22 inárachi octubre
 • Canción 108 alí Jeobá yúa raʼicha

 • Bachá raʼichama teeli (kiti simiri 3 mins.)

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

 • Jeobá nakí japi tamujé sinibí echi nalí nakiboa, ¿ami echi riká isimí?(10 mins.)

  • [Inepo echi video jéaníami: Libros japi Bibliachi uchuwi: Oseas].

  • Os 6:4, 5. Jeobá ko iyoli echi Israelitas yúa jiti ma ke nakílampa (w10-S 15/8 pág. 25 párr. 18).

  • Os 6:6. Jeobá ko we kanili japalí ta we nakisáaká echi (w07-S 15/9 pág. 16 párr. 8; w07-S 15/6 pág. 27 párr. 7).

 • Aa chu iyiri namuti we natéami aniyá echi Biblia (8 mins.)

  • Os 1:7. ¿Chu kabú iwírili Jeobá echi judíos? (w07-S 15/9 pág. 14 párr. 7).

  • Os 2:18. ¿Piri ikili chabé japi anili na versículo? ¿Chu ikimea pe aminánami? (w05-S 15/11 pág. 20 párr. 16; g05-S 8/9 pág. 12 párr. 2).

  • Japi mi leérili echi Biblia na tarali, ¿piri mi bineli jiti mi aminabi we nakimea Jeobá?

  • Japi mi leérili echi Biblia, ¿ami riwali jaré texto achi we natéami namuti aniyá?

 • Leéripo echi Biblia (kiti simiri 4 mins.): Os 7:1-16.

WE AʼLÁ BINÉRIAMI NIPO

 • Bachá animea (kiti simiri 2 mins.): 1Jn 5:3. Né bichíwali binéripo. Japi mi bineri echi Biblia ané japi simea napawíliwachi.

 • Japalí mi osami ku simí binérisia (kiti simiri 4 mins.): Dt 30:11-14; Isa 48:17, 18. Ne bichíwali binéripo. Riwiri página jw.org (iné mwb16.08-S pág. 8 párr. 2).

 • Bineri japi aní echi Biblia (kiti simiri 6 mins.): lv-S págs. 12, 13 párrs. 16-18. We aʼlá biné jiti né sulachí moʼama japi mi binérimaré.

CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

 • Canción 100

 • Iwérili iyá echi hermanos jiti iwérili nokimea nocha (15 mins.): Bilé anciano animea. Bachá ruyé 5 minutos japi aní La Atalaya 15 de noviembre 2015 página 14 ayénachó leérima japi aní echi Biblia. Ma sunisa aneri echi video jéaníami: Chúriká mi nijima winomí internetchi. Riwiri echi página internet jw.org chukúami japi aní “¿Chúriká mi nijima echi winomí jiti omaana piréami ruyérami nima echi raʼíchali kalabé?” Ruyé echi hemanos japi chúriká nokimea jiti nijima winomí internetchi.

 • Napawika binepo echi Biblia (30 mins.): bm binelíwami 5.

 • Teeli bi animea japi ta bineli, ayénachó japi ta binepo biléali tarali (3 mins.)

 • Canción 28 alí Jeobá yúa raʼicha