INEPO ECHI VIDEO JÉANÍAMI: JEOBÁ KO TASI SINETI MI RIWEMA JITI TI MI AʼLÁ NIJÉWAMI JU. ANISÍ JAPI TI MI NÁRIPORÉ JENAʼÍ:

  • ¿Chu nili japi ma ochérami ju?

  • Echi ochérami, ¿chúriká raʼíchami ju?

  • Ami cho ochérami ju, ¿chu mi nili leeria Levítico 19:32 alí Proverbios 16:31?

  • ¿Piri nili Jeobá inea echi hermano ma ochérami japi okuáabi hora nawesa?

  • Ma ti ochérami nisa, ¿piri nakí Jeobá japi ta nokiboa?

  • ¿Chúriká iwérili iyama echi ochérami echi kúruwi alí iwé si?

  • ¿Chúriká mi aneli echi ochérami mi iwérili iʼayá?