Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Okuaka bitichíkiyé simari binérisia pagótami, echoná ko Italia ju

OSELÍ JAPI BINEPO ECHONÁ NAPAWÍLIWACHI NOKIBOA JAPI RIKÁ ISILI CRISTO Julio de 2017

Japi ta aniboa japalí ta nawisasia simía

Chuti aniboa nijía echi tratado ¿Piri aniwáami ju echi Onorúami Gobiérnowala? Ayénachó natá piri mi binérima na michá.

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

¿Acha mi japi riká “sapá suléami ju”?

Jeobá ko aní piri namuti ke inepo japi buyaní echoná televisión ayénachó chu riká sipupo, ¿achi ta né sulachí jonsa nijewi japi aní Jeobá? ¿Piri aniwáami ju “sapá suléami”?

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

¿Acha mi né bichíwali echi riká isimí japi riká mi anili?

¿Piri ta biné japi isili echi silíami Sedequías japalí ke echi riká isili?

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

Japalí Jeobá wikawi, ke ku nata japi mi isili

Japi aní echi Biblia, ¿jépuká ku wikáwili Jeobá? ¿Chúriká ni wikáwiami nima japi riká isimí Jeobá echi chati nokáami yúa japi riká echi silíami David, echi silíami Manasés alí Pedro?

CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

¿Ma ni ku binoy wikáwili?

Isini kaachi tamujé abói ke ku wikawia nili echi chati namuti japi ta isili Jeobá ko ma ku tamujé wikáwilachi. ¿Jépuká mi iwírimalé?

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

Echi silíami bi olá derecho japi nulama

¿Chúriká ta machí japi a echi riká ikili japi nawésili Ezequiel japi Jesús bi olá derecho, ¿piri ta biné japi anili Jeobá?

CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ ISILI CRISTO

Ke chibi nokiboa bitichí ayé eena japalí ta nawesa jari

Japalí ta nawesa jari bitichí ayé, ke raʼichabo jiti ke ipuma japi ta raʼicha jawi. ¿Piri namuti mi isima japalí mi nawesa iyena?

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

Japi ikili Tiro echi riká ta machí japi Jeobá né bichíwika raʼíchami ju

Japi ikili Tiro echi riká ta machí japi Jeobá né bichíwika raʼíchami ju.