Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

Oselí japi binepo echoná napawíliwachi Nokiboa japi riká isili Cristo  |  Agosto de 2017

 CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

¿Chu kabú ni a omérimalé precursor auxiliar niya?

¿Chu kabú ni a omérimalé precursor auxiliar niya?

Japi Ezequiel ineli pachá templo echi ko aniwáami ju japi tamujé ibili niraa aniboa achi ta omeria Jeobá nóchilia. ¿Piri nóchili nóchika ta walúali ané Jeobá? (Heb 13:15, 16).

Japalí ta precursor auxiliar ju. Echi bamíali 2018 ami sibárima hora jiti bilé michá 5 sábado olá alí oméachi ko 5. Japi sábado alí oméachi bi ikiri ko bineria echi pagótami echi riká nokimea jiti echi publicadores sinibí tarali nochi. Echi publicadores echi riká nokimea precursor auxiliar firmaria michá marzo alí abril echi ko 30 horas bi nawisama ayénachó mi ­firmarma precursor auxiliar japalí nawámaréachi echi hermano circuito.

¿Keti omériaká precursor auxiliar niya? We nalí sinéami ata omeri we aʼlá bineria echi pagótami ayénachó si sinibí inabo bineria. Jiti ta we nakiyampa Jeobá we ti nokiboa nocha, bineria echi pagótami ma 2018 bakíachi (Os 14:2).

¿Piri mi isima jiti mi echi riká cho isima japi riká Sabina Hernández?

INEPO ECHI VIDEO JÉANÍAMI: SINÉAMI OMERI JEOBÁ NÓCHILIA JITI JEOBÁ BINOY IWÍRAMPA. ANÍ JAPI MI NÁRIPORÉ JENAʼÍ:

  • ¿Piri ipuli Sabina jiti iwera isima nochia Jeobá?

  • ¿Piri isili Sabina jiti tamujé echi riká cho nokiboa?

  • 2018 inárachi, ¿piri michá mi precursor auxiliar nima?