Inea japi nirú echoná

Japi nijiiri echoná Napawíliwachi

Ma ku buyasa echoná Napawíliwachi viernes, sábado alí oméachi, clic nawí japi mi descargarma kiti mi inema japi nijiiri.

 

CHÚRIKÁ MI INENALI
Cuadrícula
Lista

Domingo

Natasi mapurigá chabé ki'ya ikili echi Lot rewéami rijói upila