Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

Libros japi Bíbliachi uchuwi: Filipenses

Libros japi Bíbliachi uchuwi: Filipenses

Biné japi mi ke ku riwema nijewia Jeobá chúkuré mi ikiyé namuti we jilírami, iʼwérili nijá echi carta Filipenses.