Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

Chu ikí nili echalí bamíali 2019

Chu ikí nili echalí bamíali 2019
 • Sucursales japi olá echi testigo Jeobá: 87

 • Países alí jaréanacho japi júuli informe: 240

 • Congregaciones: 119.712

 • Chu ikí simíali echi Conmemoración: 20.919.041

 • Chu ikí bajili vino alí koʼali pan echoná Conmemoración: 20.526

 • We rasíruka publicadores * japi niruili: 8.683.117

 • Chu ikí publicadores niruili ibili michá (promedio): 8.471.008

 • Chu ikí publicadores muwésili 2018 jonsa (porcentaje): 1,3

 • Chu ikí pakoli *: 303.866

 • Chu ikí precursores * niruili ibili michá (promedio): 1.277.738

 • Chu ikí precursores auxiliares niruili ibili michá (promedio): 464.980

 • Chu ikí horas nokali nawesia raʼíchali kalabé: 2.088.560.437

 • Chu ikí pagótami biné echi Biblia * testigo Jeobá yúa (promedio): 9.618.182

Bamíali 2019, * ata suwábili 224 millones simírikami dólares jiti iyama echi namuti japi newalé echi precursores especiales, misioneros japi julárami nili biléanachó países, alí echi hermanos de circuito. Echoná sucursales a nirú 20.858 hermanos japi nikuuro, Orden Mundial de Siervos Especiales de Tiempo Completo de los Testigos de Jehová.

^ parr. 7 Publicador ju echi japi nawesa Onorúami gobiérnowala jitra (Mateo 24:14) Jiti mi che machimea chúriká ta machí chu kipu ju, leeri echoná jw.org japoná aní ¿Cuántos testigos de Jehová hay en el mundo?”.

^ parr. 10 Ami machináliaká piri isísaré jiti mi pakoma japi riká testigo Jeobá, leeri echoná jw.org japoná aní ¿Qué tengo que hacer para ser testigo de Jehová?”.

^ parr. 11 Echi precursor ju bilé testigo Jeobá japi we aʼlá isíami ju alí wiká horas nawesa ibili michá.

^ parr. 14 Jiti mi che machimea leeri jw.org japoná aní ¿En qué consiste el curso bíblico que ofrecen los testigos de Jehová?”.

^ parr. 15 Japi nokali echi testigo Jeobá bamíali 2019 echi ko ju 1 inárachi septiembre 2018–31 inárachi agosto 2019.