Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 BINELÍWAMI 25

Ruyelíami echi bichíwiliami kitra, echi bitéliwami alí echi nakiwáami

Ruyelíami echi bichíwiliami kitra, echi bitéliwami alí echi nakiwáami

Santiago, Pedro, Juan alí Judas niwali jaré oserúami kiti kuʼírima echi japi Jesús najátami nili

SANTIAGO alí Judas ayénachó María atanala nili japi riká Jesús, alí Pedro alí Juan Jesús najátowala nili. Echi naónika julárami néeka osali Onorúami jiwérala kitra kichao oserúami japi uchúi echoná Oserúami Griegas Cristianas, alí echi kichao olá rewalá japi osali. Japi osali ko nili kiti kuʼírima japi Jesús najátami nili kiti nokísima nijewia Onorúami alí kiti ke wikawama Onorúami Gobiérnowala kitra.

Néwariwélitalé echi bichíwiliami. Pe ke jéaníami bi nísaré japi ta a bichíwiami ju; nalí né aʼlá néwariwélisaré japi riká ta noká japi ikí namuti. Japi riká aní Santiago, “echi rejoy wepi echi riká aníami ju mapu binói aʼlá bichíyami ju Riosi, chopi ke tasi alabé orogá bité” (Santiago 2:26). Japi we aʼlá bichíwika anáchaka noká echi namuti chati ikiwáami we jiwérami nima. Alí a oméromalé tania Onorúami echi aʼlá natáliami, bichíwika japi echi nijima. Ami nijéwisaká Jeobá, ami narema echi nakíala (Santiago 1:2-6, 12). Onorúami ko sinibí kuʼiro echi japi a néwariwéliti ko japi a nijéwiami ju suwaba japi Jeobá nulá. Kiti bela, Santiago jéaní: “Aʼlá bichiiga murubéanasi Riosi yúa, arí biché Riosi ayénachó murubéanama yemi yúa” (Santiago 4:8).

Echi Jesús najátami ko a we jiwérami niwásaré echi bichíwiliami kiti ke rujima misúliwachi japi chati ju alí kiti ke nokinálima chati namuti japi noká echi pagótami. Judas ko biteili biléana japoná pireili echi pagótami japi we nokali namuti chati, echi ko jéaneli: “Aʼlá tibupo mapurigá jepuná né bichíwali bichírawami” (Judas 3).

Echi bitéliwami biʼwíami. Jeobá ko nakí japi echi nijéwami ju ko aʼlá biʼwíami nima suwaba alí né aʼlá wachínaka nokáami nima. Pedro osali: “Chopi né wabé alabé oráami nírasi yemi [...]. Mapu kiti echoná Riosi Raʼíchara oseríwarachi jepuná jeriká osirúami ju mapurigá Riosi Binói jéaní: Né alabé oráami nírasi yemi, mapu kiti Nijé ni [Jeobá] né wabé alabé oráami ju” (1 Pedro 1:15, 16). Kiti bela, Pedro ko osali japi echi Jesús najátami ju ko a oméroma pirea japi riká echi biteili (1 Pedro 2:21). Chíkoré we jiliwi nijéwilia echi Onorúami nuláala, we natéami ju kami nilia níliwa kiti ta noká japi echi taní (1 Pedro 3:16, 17). Pedro ko aní japi we natéami ju japi ta olabo bilé piréliwami aʼlá biʼwíami alí aʼlá wachíami alí kiti ta nokiboa japi Onorúami nakí japalí ta buyé japalí Jeobá suwábisa echi chati namuti alí japalí nijima echi Wichimoba baʼóami japoná “nirúlima najórowami” (2 Pedro 3:11-13NM).

“Aʼlá bichiiga murubéanasi Riosi yúa, arí biché Riosi ayénachó murubéanama yemi yúa.” (Santiago 4:8)

Nijiwa nakiwáami. “Onorúami nakiwáami ju”, aní Juan. Jeobá ko néwariwélitili japi tamujé ko we nakirúami ju kiti echi ko júali kipi nolá kiti nijima binói bitéala kiti ta narepa echi wikáwiliami japalí ta chati namuti nokisaa. ¿Piri ta nokisáré ma ta machisaa jepuná? Juan ruyé: “Yemi ritémtami, né wabé karérami, né bichíwali ju mapu Riosi echi riká tamujé tamí né wabé kareri; echi kiti aʼlá nima mapu tamujé ta ayénachó wabé karebo anakupi” (1 Juan 4:8–11). Ata nakisáaká tamujé rejimálawala, ata aʼláala nísaré echi yúa alí kuʼírosaré japalí newalé namuti (3 Juan 5–8).

¿Chúriká néwariwéliti echi Jesús najátami japi a nakí Jeobá? Juan ko aní chúriká: “Mapu kiti mapu yíripi pagótami aʼlá kareko Riosi, aboni ko ayénachó aʼlá nijéwaga orá mapurigá Riosi nulá. Arí biché ke tasi wabé nóchari ju echi riká nijéwaga orowawa” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Echi japi a nijewi ko Onorúami a machí japi olásima Kipi nakiwáami alí ‘buyé sinibí piréliwamiʼ (Judas 21NM).

(Jepuná ko uchúi echoná Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan alí Judas.)