Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

Jeobá ko tasi sineti mi riwema jiti ti mi aʼlá nijéwami ju

Jeobá ko tasi sineti mi riwema jiti ti mi aʼlá nijéwami ju

INEPO ECHI VIDEO JÉANÍAMI: JEOBÁ KO TASI SINETI MI RIWEMA JITI TI MI AʼLÁ NIJÉWAMI JU. ANISÍ JAPI TI MI NÁRIPORÉ JENAʼÍ:

  • ¿Chu nili japi ma ochérami ju?

  • Echi ochérami, ¿chúriká raʼíchami ju?

  • Ami cho ochérami ju, ¿chu mi nili leeria Levítico 19:32 alí Proverbios 16:31?

  • ¿Piri nili Jeobá inea echi hermano ma ochérami japi okuáabi hora nawesa?

  • Ma ti ochérami nisa, ¿piri nakí Jeobá japi ta nokiboa?

  • ¿Chúriká iwérili iyama echi ochérami echi kúruwi alí iwé si?

  • ¿Chúriká mi aneli echi ochérami mi iwérili iʼayá?