Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

11-17 inárachi junio

LUCAS 1

11-17 inárachi junio
 • Canción sjj-S 137 alí Jeobá yúa raʼicha

 • Bachá raʼichama teeli (kiti simiri 3 mins.)

WE NATÉAMI NAMUTI ANÍ ECHI BIBLIA

 • Aʼlá nijéwami nipo japi riká María(10 mins.)

  • [Inepo echi video jéaníami Libros japi Bíbliachi uchuwi: Lucas].

  • Lu 1:38. María ko a nijéwili japi Jeobá nuleli (ia-S pág. 149 párr. 12).

  • Lu 1:46-55. Echi Biblia ko aní japi María we simárika raʼíchali japi chu isíiami ju Jeobá (ia-S págs. 150, 151 párrs. 15, 16).

 • Aa chu iyiri namuti we natéami aniyá echi Biblia (8 mins.)

  • Lu 1:69. ¿Chu aniwáami ju “un cuerno de salvación”? (nwtsty nota japi mi binema Lu 1:69: “un cuerno de salvación”).

  • Lu 1:76, TNM. ¿Chúsiá jéanili Zacarías japi echi Juan pakóami japi bachami nawá upami ko Jeobá? (nwtsty notas japi mi binema Lu 1:76: “Jehová” alí “irás por adelantado ante Jehová”).

  • Japi mi leérili echi Biblia na tarali, ¿piri mi bineli jiti mi minabi we nakimea Jeobá?

  • Japi mi leérili echi Biblia, ¿ami riwali jaré texto achi we natéami namuti aniyá?

 • Leéripo echi Biblia (kiti simiri 4 mins.): Lu 1:46-60.

WE AʼLÁ BINÉRIAMI NIPO

CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

 • Canción sjj-S 92

 • Iʼwérili iyá echi hermanos jiti iʼwérili nokimea nocha: (8 mins.) O nari piri binela japi aní echi texto del año 2018 (w18.01-S págs. 8, 9 párrs. 4-7).

 • Piri nokali echi testigo Jeobá: (7 mins.): Inepo echi video jéaníami: Piri nokali echi testigo Jeobá, echi michá junio.

 • Napawika binepo echi Biblia (30 mins.): jy-S cap. 24.

 • Teeli bi animea japi ta bineli, ayénachó japi ta binepo biléali tarali (3 mins.)

 • Canción sjj-S 58 alí Jeobá yúa raʼicha