Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

 CHUTI RIKÁ NOKIBOA JAPI RIKÁ CRISTO

Ata we kanílitipo Jeobá precursores nisa

Ata we kanílitipo Jeobá precursores nisa

Echi israelitas ko we kanilia wikaránili Jeobá jiti echi isili machí buyacha Egipto jonsa alí tibuli japalí echi faraón najátili alí ke namú ikili (Éx 15:1, 2). Jeobá ko a bijí iʼwiri echi japi a nijéwami ju. Mujé ru, ¿chúriká mi isima kanílitia Jeobá? (Sl 116:12).

Ata omeri precursores auxiliares niya regulares ma. Jiti bela tani Jeobá japi mi iʼwírima jiti mi omerima precursor niya (Flp 2:13). Wiká hermanos bachá firmari precursores auxiliar. Japalí echi hermano superintendente de circuito nawá echoná congregación, jaré ko okuá michá precursores nili marzo alí abril japalí predicari 30 o 50 horas ma. Echi hermanos alí hermanas japi precursor auxiliares nili a machí japi we kanili Jeobá nóchilia, jiti bela precursores regulares nili. Echi japi we nocha alí japi nayúami ju ayénachó omeri precursores regulares nilia (mwb16.07-S 8). Jeobá ko we kanili japalí echi riká noká (1Cr 16:25).

INEPO ECHI VIDEO JÉANÍAMI: BIKIÁ HERMANAS MONGOLIA PIRÉAMI, ANÍ JAPI TI MI NÁRIPORÉ JENAʼÍ:

  • ¿Chu nokali echi hermanas jiti omerima precursora niya?

  • ¿Piri namuti we aʼlá nareli?

  • Japi riká nóchili Jeobá japi riká precursoras, ¿chu iyiri oché jaré nóchali nareli?

  • Japi riká echi hermana precursora nili, ¿chu nokali oché jaréala?