Skip to content

Skip to secondary menu

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

யெகோவாவின் சாட்சிகள்

தமிழ்

ஆன்லைன் பைபிள் | புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு

சுருக்கக் குறியீடுகளின் விளக்கம்

நே.மொ.

நேரடி மொழிபெயர்ப்பு

வே.வா.

வேறு வார்த்தையில்

லி.

லிட்டர்

மீ.

மீட்டர்

கி.மீ.

கிலோமீட்டர்

செ.மீ.

சென்டிமீட்டர்

அங்.

அங்குலம்

மே.கு.

மேல்குறிப்பு