• 1

  • வாழ்த்துக்கள் (1-7)

  • ரோமுக்குப் போக பவுல் விரும்புகிறார் (8-15)

  • விசுவாசத்தால் நீதிமான் வாழ்வு பெறுவான் (16, 17)

  • கடவுள்பக்தியற்ற ஆட்கள் சாக்குப்போக்கு சொல்ல முடியாது (18-32)

   • கடவுளின் குணங்கள் படைப்புகளில் தெரிகின்றன (20)

 • 2

  • யூதர்கள், கிரேக்கர்கள்மீது கடவுளின் நியாயத்தீர்ப்பு (1-16)

   • மனசாட்சி எப்படிச் செயல்படுகிறது (14, 15)

  • யூதர்களும் திருச்சட்டமும் (17-24)

  • இதயத்தில் விருத்தசேதனம் (25-29)

 • 3

  • “கடவுள் உண்மையானவராக இருப்பார்” (1-8)

  • யூதர்களும் கிரேக்கர்களும் பாவிகள் (9-20)

  • விசுவாசத்தால் நீதிமான்களாக முடியும் (21-31)

   • எல்லாருமே கடவுளின் மகிமையான குணங்களைக் காட்டுவதில்லை (23)

 • 4

  • விசுவாசத்தால் ஆபிரகாம் நீதிமானாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் (1-12)

   • விசுவாசம் வைக்கிற எல்லாருக்கும் ஆபிரகாம் தகப்பன் (11)

  • விசுவாசத்தால் கிடைத்த வாக்குறுதி (13-25)

 • 5

  • கிறிஸ்து மூலம் கடவுளோடு சமரசம் (1-11)

  • ஆதாமால் மரணம், கிறிஸ்துவால் வாழ்வு (12-21)

   • பாவமும் மரணமும் எல்லாருக்கும் பரவியது (12)

   • ஒரே நீதியான செயல் (18)

 • 6

  • கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதன் மூலம் புதிய வாழ்வு (1-11)

  • பாவம் உங்கள் உடலை ஆட்சி செய்ய அனுமதிக்காதீர்கள் (12-14)

  • முன்பு பாவத்துக்கு அடிமைகள், இப்போது கடவுளுக்கு அடிமைகள் (15-23)

   • பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்; கடவுளின் அன்பளிப்போ முடிவில்லாத வாழ்வு (23)

 • 7

  • திருச்சட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றதைப் பற்றிய உதாரணம் (1-6)

  • பாவம் என்ன என்பதைத் திருச்சட்டம் காட்டியது (7-12)

  • பாவத்தோடு போராட்டம் (13-25)

 • 8

  • கடவுளுடைய சக்தியின் மூலம் வாழ்வும் விடுதலையும் (1-11)

  • மகன்களாகத் தத்தெடுக்கிற சக்தி நம் மனதில் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது (12-17)

  • கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குரிய விடுதலைக்காகப் படைப்பு காத்திருக்கிறது (18-25)

  • “அந்தச் சக்தி நமக்காகப் பரிந்து பேசுகிறது” (26, 27)

  • கடவுள் முன்தீர்மானிக்கிறார் (28-30)

  • கடவுளின் அன்பு மூலம் வெற்றி பெறுகிறோம் (31-39)

 • 9

  • இஸ்ரவேலர்களை நினைத்து பவுல் துக்கப்படுகிறார் (1-5)

  • ஆபிரகாமின் உண்மையான சந்ததி (6-13)

  • கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கிறவர்களைப் பற்றி யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது (14-26)

   • கடும் கோபத்துக்கும் அழிவுக்கும் உரிய பாத்திரங்கள் (22, 23)

  • மீதியாக இருப்பவர்களே காப்பாற்றப்படுவார்கள் (27-29)

  • இஸ்ரவேலர்கள் தடுக்கி விழுந்தார்கள் (30-33)

 • 10

  • கடவுளுக்கு முன்னால் நீதிமான்களாவது எப்படி (1-15)

   • வாயினால் அறிவிப்பது (10)

   • யெகோவாவின் பெயரைச் சொல்லி வேண்டிக்கொள்கிறவர்கள் மீட்புப் பெறுவார்கள் (13)

   • நல்ல செய்தியை அறிவிக்கிறவர்களின் பாதங்கள் அழகானவை (15)

  • நல்ல செய்தி ஒதுக்கித்தள்ளப்படுகிறது (16-21)

 • 11

  • இஸ்ரவேலர்கள் ஒதுக்கித்தள்ளப்படுகிறார்கள், ஒட்டுமொத்தமாக அல்ல (1-16)

  • ஒலிவ மரத்தைப் பற்றிய உதாரணம் (17-32)

  • கடவுளின் ஞானத்தின் ஆழம் (33-36)

 • 12

  • உங்கள் உடலை உயிருள்ள பலியாக அர்ப்பணியுங்கள் (1, 2)

  •  வித்தியாசமான வரங்கள், ஆனால் ஒரே உடல் (3-8)

  • கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ஆலோசனைகள் (9-21)

 • 13

  • அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவது (1-7)

   • வரி கட்டுவது (6, 7)

  • அன்பு திருச்சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறது (8-10)

  • பகலில் நடக்கிறவர்களைப் போல் நடங்கள் (11-14)

 • 14

  • ஒருவரையொருவர் நியாயந்தீர்க்காதீர்கள் (1-12)

  • மற்றவர்களின் விசுவாசம் பலவீனமாவதற்குக் காரணமாகாதீர்கள் (13-18)

  • சமாதானமாகவும் ஒற்றுமையாகவும் இருக்க முயலுங்கள் (19-23)

 • 15

  • கிறிஸ்து நம்மை வரவேற்றதுபோல் நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் வரவேற்க வேண்டும் (1-13)

  • பவுல், மற்ற தேசத்து மக்களுக்குத் தொண்டர் (14-21)

  • பவுலின் பயணத் திட்டங்கள் (22-33)

 • 16

  • கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்கிற பெபேயாளை பவுல் அறிமுகப்படுத்துகிறார் (1, 2)

  • ரோமில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் (3-16)

  • பிரிவினைகளைப் பற்றிய எச்சரிப்பு (17-20)

  • பவுலோடு ஊழியம் செய்கிறவர்களும் வாழ்த்துச் சொல்கிறார்கள் (21-24)

  • பரிசுத்த ரகசியம் இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது (25-27)