• 1

  • வெட்டுக்கிளிகள் ஏற்படுத்தும் பயங்கரமான நாசம் (1-14)

  • ‘யெகோவாவின் நாள் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது’ (15-20)

   • தீர்க்கதரிசி யெகோவாவிடம் வேண்டுகிறார் (19, 20)

 • 2

  • யெகோவாவின் நாளும் அவருடைய மாபெரும் படையும் (1-11)

  • யெகோவாவிடம் திரும்பிவர அழைப்பு (12-17)

   • ‘உங்கள் உள்ளத்தைக் கிழியுங்கள்’ (13)

  • யெகோவா தன் ஜனங்களுக்குப் பதிலளிக்கிறார் (18-32)

   • “என் சக்தியைப் பொழிவேன்” (28)

   • வானத்திலும் பூமியிலும் அதிசயங்கள் (30)

   • யெகோவாவின் பெயரைச் சொல்லி வேண்டிக்கொள்கிறவர்கள் மீட்புப் பெறுவார்கள் (32)

 • 3

  • எல்லா தேசத்து ஜனங்களுக்கும் யெகோவா கொடுக்கிற தண்டனைத் தீர்ப்பு (1-17)

   • யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கு (2, 12)

   • தீர்ப்பு கொடுக்கப்படும் பள்ளத்தாக்கு (14)

   • இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு யெகோவா கோட்டைபோல் இருக்கிறார் (16)

  • யெகோவா தன் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் (18-21)