நாடக பாணியில் அமைந்துள்ள பைபிள் பகுதிகளின் ஆடியோ பதிவுகளை கேளுங்கள்-சவுண்ட் எஃபெக்ட் மற்றும் விளக்கங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.