Skip to content

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

பரிசுத்த பைபிள்—புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு (ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு)

முக்கியக் குறிப்புகள்

  • வாழ்த்துக்கள் (1-3)

  • தொடர்ந்து சத்தியத்தில் நடங்கள் (4-6)

  • ஏமாற்றுக்காரர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் (7-11)

    • வாழ்த்துச் சொல்லாதீர்கள் (10, 11)

  • சந்திக்கும் திட்டமும் வாழ்த்துக்களும் (12, 13)