மத்தேயு எழுதியது 16:1-28

16  பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் அவரைச் சோதிப்பதற்காக அவரிடம் வந்து, வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளத்தைக் காட்டச் சொல்லிக் கேட்டார்கள்.+  அதற்கு அவர், “சாயங்கால நேரத்தில், ‘வானம் சிவந்திருக்கிறது, அதனால் வானிலை நன்றாக இருக்கும்’ என்று சொல்கிறீர்கள்;+  காலை நேரத்தில், ‘வானம் சிவந்து மேகமூட்டமாக இருக்கிறது, இன்றைக்குக் காற்றுடன்கூடிய மழை வரும்’ என்று சொல்கிறீர்கள். வானத்தைப் பார்த்து வானிலை எப்படி இருக்குமென்று உங்களால் சொல்ல முடிகிறது, ஆனால் காலங்களின் அடையாளங்களைப் பார்த்து உங்களால் அர்த்தம் சொல்ல முடியவில்லை.  விசுவாசதுரோகம் செய்கிற பொல்லாத தலைமுறையினர் ஒரு அடையாளத்தை* கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்; ஆனால், யோனாவின் அடையாளத்தைத் தவிர வேறெந்த அடையாளமும் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படாது”+ என்று சொன்னார். அதன் பின்பு, அவர்களைவிட்டு விலகிப்போனார்.  சீஷர்கள் அக்கரைக்குப் போனார்கள், ஆனால் ரொட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டுபோக மறந்துவிட்டார்கள்.+  இயேசு அவர்களிடம், “பரிசேயர்கள் சதுசேயர்களுடைய புளித்த மாவைக் குறித்து எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்பாகவும் இருங்கள்”+ என்று சொன்னார்.  அப்போது அவர்கள், “நாம் ரொட்டியை எடுக்காமல் வந்துவிட்டோமே” என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள்.  இயேசு இதைத் தெரிந்துகொண்டு, “விசுவாசத்தில் குறைவுபடுகிறவர்களே, ரொட்டியைக் கொண்டுவராததைப் பற்றி ஏன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?  இன்னுமா உங்களுக்குப் புரியவில்லை? ஐந்து ரொட்டிகளை 5,000 ஆண்களுக்குக் கொடுத்தபோது மீதியானதை எத்தனை கூடைகளில் சேகரித்தீர்கள் என்பது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா?+ 10  ஏழு ரொட்டிகளை 4,000 ஆண்களுக்குக் கொடுத்தபோது மீதியானதை எத்தனை பெரிய கூடைகளில் சேகரித்தீர்கள் என்பதும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா?+ 11  நான் ரொட்டிகளைப் பற்றிப் பேசவில்லை என்பது ஏன் உங்களுக்குப் புரியவில்லை? பரிசேயர்கள் சதுசேயர்களுடைய புளித்த மாவைக் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்”+ என்று சொன்னார். 12  ரொட்டி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் புளித்த மாவைக் குறித்து அல்ல, ஆனால் பரிசேயர்கள் சதுசேயர்களுடைய போதனையைக் குறித்துதான் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி அவர் சொன்னார் என்பதை அப்போது அவர்கள் புரிந்துகொண்டார்கள். 13  பிலிப்புச் செசரியாவில் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு இயேசு வந்தபோது, “மனிதகுமாரனை யாரென்று மக்கள் சொல்கிறார்கள்?”+ என்று சீஷர்களிடம் கேட்டார். 14  அதற்கு அவர்கள், “சிலர் யோவான் ஸ்நானகர் என்றும்,+ வேறு சிலர் எலியா என்றும்,+ இன்னும் சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்கிறார்கள்” என்றார்கள். 15  “ஆனால், நீங்கள் என்னை யாரென்று சொல்கிறீர்கள்?” என்று அவர் கேட்டார். 16  அதற்கு சீமோன் பேதுரு, “நீங்கள் கிறிஸ்து,+ உயிருள்ள கடவுளுடைய மகன்”+ என்று சொன்னார். 17  அப்போது இயேசு, “யோனாவின் மகனான சீமோனே, நீ சந்தோஷமானவன். ஏனென்றால், இதை உனக்கு எந்த மனுஷனும் வெளிப்படுத்தவில்லை, என் பரலோகத் தகப்பன்தான் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.+ 18  நான் உனக்குச் சொல்கிறேன், நீ பேதுரு;+ நான் என்னுடைய சபையை இந்தக் கற்பாறைமேல்+ கட்டுவேன்; கல்லறையின் வாசல்களால் அதை ஜெயிக்க முடியாது.+ 19  பரலோக அரசாங்கத்தின் சாவிகளை நான் உனக்குத் தருவேன்; பூமியில் நீ பூட்டுவதெல்லாம் பரலோகத்தில் ஏற்கெனவே பூட்டப்பட்டிருக்கும், பூமியில் நீ திறப்பதெல்லாம் பரலோகத்தில் ஏற்கெனவே திறக்கப்பட்டிருக்கும்”+ என்று சொன்னார். 20  பின்பு, தான் கிறிஸ்து என்பதை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாமென்று சீஷர்களுக்குக் கண்டிப்புடன் சொன்னார்.+ 21  அன்றுமுதல் இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களிடம், தான் எருசலேமுக்குப் போய் பெரியோர்களாலும் முதன்மை குருமார்களாலும் வேத அறிஞர்களாலும் பல பாடுகள் பட்டு, கொலை செய்யப்பட வேண்டும், பின்பு மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழுப்பப்பட வேண்டும்+ என்பதை விளக்கிச் சொல்ல ஆரம்பித்தார். 22  அப்போது பேதுரு அவரைத் தனியாகக் கூட்டிக்கொண்டுபோய், “எஜமானே, இந்தக் கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு வேண்டாம்! இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காது” என்று அதட்டலாகச் சொன்னார்.+ 23  ஆனால் இயேசு திரும்பிக்கொண்டு, “என் பின்னால் போ, சாத்தானே! நீ எனக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறாய்; நீ கடவுளைப் போல் யோசிக்காமல் மனுஷர்களைப் போல் யோசிக்கிறாய்”* என்று பேதுருவிடம் சொன்னார்.+ 24  பின்பு இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களிடம், “யாராவது என்னைப் பின்பற்றிவர விரும்பினால், அவர் தன்னையே துறந்து, தன் சித்திரவதைக் கம்பத்தை சுமந்துகொண்டு தொடர்ந்து என் பின்னால் வர வேண்டும்.+ 25  தன்னுடைய உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள நினைக்கிறவன் அதை இழந்துபோவான்; ஆனால், எனக்காகத் தன் உயிரை இழப்பவன் அதைக் காப்பாற்றிக்கொள்வான்.+ 26  சொல்லப்போனால், ஒருவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் சம்பாதித்தாலும் தன் உயிரை இழந்துவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம்?+ உயிருக்கு ஈடாக ஒருவரால் எதைக் கொடுக்க முடியும்?+ 27  மனிதகுமாரன் தன்னுடைய தகப்பனின்* மகிமையில் தன்னுடைய தூதர்களோடு வருவார்;+ அப்போது, அவரவருடைய நடத்தைக்கு ஏற்றபடி அவரவருக்குப் பலன் கொடுப்பார்.+ 28  உண்மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர், மனிதகுமாரன் ராஜ அதிகாரத்தில் வருவதைப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் சாகவே மாட்டார்கள்”+ என்று சொன்னார்.

அடிக்குறிப்புகள்

ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்

அதற்கு அவர்: சில முக்கியமான பழங்காலக் கையெழுத்துப் பிரதிகளில் வசனம் 2-ல் உள்ள மற்ற வார்த்தைகளும் வசனம் 3-ல் உள்ள வார்த்தைகளும் இல்லை. இந்த வார்த்தைகள் எந்தளவுக்கு நம்பகமானவை என்று சரியாகத் தெரியாவிட்டாலும், இவற்றைச் சேர்ப்பது சரி என்றே நிறைய அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். ஏனென்றால், மற்ற பழங்காலக் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் பிற்காலக் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் பெரும்பாலானவற்றில் அவை இருக்கின்றன.

யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளத்தை: கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு மீனின் வயிற்றிலிருந்து தான் காப்பாற்றப்பட்டது, கல்லறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதுபோல் இருந்ததாக யோனா குறிப்பிட்டார். (யோனா 1:17–2:2) யோனா மீனின் வயிற்றிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது எந்தளவுக்கு நிஜமானதாக இருந்ததோ அந்தளவுக்கு நிஜமாகவே இயேசு கல்லறையிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பப்படவிருந்தார். ஆனால், இறந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு இயேசு உயிரோடு எழுப்பப்பட்டபோதும், வீம்புபிடித்த அவருடைய எதிரிகள் அவர்மேல் விசுவாசம் வைக்கவில்லை.

விசுவாசதுரோகம்: கடவுளுக்குத் துரோகம் செய்வதை, அதாவது உண்மையில்லாமல் நடந்துகொள்வதை, குறிக்கிறது.​—மாற் 8:​38-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

யோனாவின் அடையாளத்தை: மத் 12:39-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

அக்கரைக்கு: அதாவது, “கலிலேயா கடலின் அக்கரைக்கு.” அநேகமாக, சீஷர்கள் அந்த ஏரியின் வடகிழக்குக் கரையில் அமைந்திருந்த பெத்சாயிதாவை நோக்கிப் போனார்கள்.

புளித்த மாவை: புளித்த மாவு என்பது ஏற்கெனவே புளித்துப்போயிருக்கும் மாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறிதளவு மாவைக் குறித்தது; புதிய மாவைப் புளிக்க வைப்பதற்காக அதனோடு இது சேர்க்கப்பட்டது. ரொட்டி செய்யப்பட்ட முறையைப் பற்றித்தான் இயேசு இங்கே பேசிக்கொண்டிருந்தார். பைபிள், புளித்த மாவைப் பாவத்துக்கும் முறைகேட்டுக்கும் அடையாளமாக அடிக்கடி பயன்படுத்தினாலும் (மத் 16:6-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்), அது எப்போதுமே கெட்ட விஷயங்களைக் குறிப்பதில்லை (லேவி 7:11-15). இந்த வசனத்தில், ஏதோவொரு நல்ல விஷயம் பரவுவதை அது அநேகமாகக் குறிக்கிறது.

புளித்த மாவை: பைபிள் புளித்த மாவை அடிக்கடி பாவத்துக்கும் முறைகேட்டுக்கும் அடையாளமாகப் பயன்படுத்துகிறது. இங்கே அது முறைகெட்ட போதனைகளைக் குறிக்கிறது.—மத் 16:12; 1கொ 5:6-8; மத் 13:33-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

கூடைகளில்: இயேசு மக்களுக்கு அற்புதமாக உணவளித்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களைப் பற்றி விவரிக்கிற எல்லா பதிவுகளுமே (மத் 14:20; 15:37; 16:10-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளையும், மாற் 6:43; 8:8, 19, 20 ஆகிய இணைவசனங்களையும் பாருங்கள்), மீதியானதைச் சேகரிப்பதற்கு வித்தியாசமான கூடைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதைக் காட்டுகின்றன. 5,000-க்கும் அதிகமானோருக்கு இயேசு உணவளித்ததைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ‘கூடை’ என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள கோஃபினோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; 4,000-க்கும் அதிகமானோருக்கு அவர் உணவளித்ததைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ‘பெரிய கூடை’ என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள ஸ்ஃபிரிஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதியவர்கள் அந்தச் சம்பவத்தைக் கண்கூடாகப் பார்த்திருந்தார்கள் அல்லது அதைப் பார்த்திருந்த நம்பகமான நபர்களிடமிருந்து விவரங்களைத் தெரிந்துகொண்டார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கூடைகள்: இவை, சின்னப் பிரம்புக் கூடைகளாக இருந்திருக்கலாம். தூக்கிக்கொண்டு போவதற்கு வசதியாக, அவற்றுக்குக் கயிறுகள் இருந்திருக்கலாம். அவற்றின் கொள்ளளவு சுமார் 7.5 லிட்டராக இருந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.​—மத் 16:9, 10-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

பெரிய கூடைகள்: வே.வா., “உணவுப் பொருள்களுக்கான கூடைகள்.” இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ஸ்ஃபிரிஸ். முன்பு ஒரு சமயத்தில் இயேசு சுமார் 5,000 ஆண்களுக்கு உணவளித்தபோது பயன்படுத்தப்பட்ட கூடைகளைவிடப் பெரிய கூடைகளை இவை குறிப்பதாகத் தெரிகிறது. (மத் 14:20-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.) அப் 9:25-லும் இதே கிரேக்க வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வசனத்தில், பவுல் ஒரு “கூடையில்” உட்கார வைக்கப்பட்டு, தமஸ்கு நகர மதிலிலிருந்து ஜன்னல் வழியாகக் கீழே இறக்கிவிடப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பெரிய கூடைகளில்: வே.வா., “உணவுப் பொருள்களுக்கான கூடைகளில்.”​—மத் 15:37; 16:9-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

பெரிய கூடைகள்: வே.வா., “உணவுப் பொருள்களுக்கான கூடைகள்.” இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ஸ்ஃபிரிஸ். முன்பு ஒரு சமயத்தில் இயேசு சுமார் 5,000 ஆண்களுக்கு உணவளித்தபோது பயன்படுத்தப்பட்ட கூடைகளைவிடப் பெரிய கூடைகளை இவை குறிப்பதாகத் தெரிகிறது. (மத் 14:20-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.) அப் 9:25-லும் இதே கிரேக்க வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வசனத்தில், பவுல் ஒரு “கூடையில்” உட்கார வைக்கப்பட்டு, தமஸ்கு நகர மதிலிலிருந்து ஜன்னல் வழியாகக் கீழே இறக்கிவிடப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

கூடைகளில்: இயேசு மக்களுக்கு அற்புதமாக உணவளித்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களைப் பற்றி விவரிக்கிற எல்லா பதிவுகளுமே (மத் 14:20; 15:37; 16:10-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளையும், மாற் 6:43; 8:8, 19, 20 ஆகிய இணைவசனங்களையும் பாருங்கள்), மீதியானதைச் சேகரிப்பதற்கு வித்தியாசமான கூடைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதைக் காட்டுகின்றன. 5,000-க்கும் அதிகமானோருக்கு இயேசு உணவளித்ததைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ‘கூடை’ என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள கோஃபினோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; 4,000-க்கும் அதிகமானோருக்கு அவர் உணவளித்ததைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ‘பெரிய கூடை’ என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள ஸ்ஃபிரிஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதியவர்கள் அந்தச் சம்பவத்தைக் கண்கூடாகப் பார்த்திருந்தார்கள் அல்லது அதைப் பார்த்திருந்த நம்பகமான நபர்களிடமிருந்து விவரங்களைத் தெரிந்துகொண்டார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது.

பெரிய கூடைகளில்: வே.வா., “உணவுப் பொருள்களுக்கான கூடைகளில்.”​—மத் 15:37; 16:9-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

பிலிப்புச் செசரியாவில்: இது, யோர்தான் ஆற்றின் பிறப்பிடத்துக்குப் பக்கத்தில் அமைந்திருந்த ஊர். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 350 மீ. (1,150 அடி) உயரத்தில் இருந்தது. கலிலேயா கடலின் வடக்கே சுமார் 40 கி.மீ. (25 மைல்) தூரத்திலும், எர்மோன் மலையின் தென்மேற்கு அடிவாரத்துக்குப் பக்கத்திலும் இருந்தது. ரோமப் பேரரசனைக் கௌரவிப்பதற்காக, மகா ஏரோதுவின் மகனான பிலிப்பு (கால்பங்கு தேசத்து அதிபதி) இந்த ஊருக்கு செசரியா என்று பெயர் வைத்தார். அதே பெயரில் இன்னொரு துறைமுக நகரம் இருந்தது. அதனால், குழப்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக இந்த ஊர் பிலிப்புச் செசரியா என்று அழைக்கப்பட்டது. இதன் அர்த்தம், “பிலிப்புவின் செசரியா.”​—இணைப்பு B10-ஐப் பாருங்கள்.

மனிதகுமாரனை: மத் 8:20-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

மனிதகுமாரனுக்கு: வே.வா., “ஒரு மனிதனின் மகனுக்கு.” இந்த வார்த்தை சுவிசேஷப் புத்தகங்களில் கிட்டத்தட்ட 80 தடவை வருகிறது. இயேசு தன்னைப் பற்றிச் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார்; அநேகமாக, தான் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் பிறந்த உண்மையான மனிதர் என்பதை வலியுறுத்தினார். அதோடு, ஆதாமுக்குச் சரிசமமான ஒரு மனிதராக இருந்ததையும், மனிதர்களைப் பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுவிக்கும் அதிகாரம் தனக்கு இருந்ததையும் வலியுறுத்தினார். (ரோ 5:12, 14, 15) இதே வார்த்தை இயேசுவை மேசியாவாகவும், அதாவது கிறிஸ்துவாகவும்கூட, அடையாளம் காட்டியது.—தானி 7:13, 14; சொல் பட்டியலைப் பாருங்கள்.

யோவான்: எபிரெயுவில், யெகோனான் அல்லது யோகனான். இதன் அர்த்தம், “யெகோவா கருணை காட்டியிருக்கிறார்; யெகோவா கனிவுள்ளவராக இருக்கிறார்.”

ஸ்நானகர்: வே.வா., “அமிழ்த்தியெடுப்பவர்; முக்கியெடுப்பவர்.” அநேகமாக, இது ஒரு சிறப்புப் பெயராகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. தண்ணீரில் முக்கியெடுப்பதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பது யோவானின் சிறப்பம்சமாக இருந்ததை இது காட்டுகிறது. “ஸ்நானகர் என்று அழைக்கப்பட்ட யோவான்” என யூத சரித்திராசிரியரான ஃபிளேவியஸ் ஜொசிஃபஸ் எழுதினார்.

யோவான் ஸ்நானகர்: மத் 3:1-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

கிறிஸ்துவின்: “கிறிஸ்து” என்ற பட்டப்பெயர், கிறிஸ்டோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது. இதற்கான எபிரெயப் பட்டப்பெயர் “மேசியா” (மஷியாக் என்ற எபிரெய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது). “அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்” என்பதுதான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தம். பைபிள் காலங்களில், ராஜாக்களை எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்யும் சடங்கு பின்பற்றப்பட்டது.

கிறிஸ்து: கிரேக்கில், “கிறிஸ்து” என்ற பட்டப்பெயருக்கு முன்பு நிச்சயச் சுட்டிடைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; மேசியாவாக இயேசு வகிக்கும் பொறுப்பை வலியுறுத்துவதற்காக இது அநேகமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

சீமோன் பேதுரு: மத் 10:2-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

கிறிஸ்து: இயேசுவை “கிறிஸ்து” (கிரேக்கில், கிறிஸ்டோஸ்) என்று பேதுரு அடையாளம் காட்டினார். இதற்கான எபிரெயப் பட்டப்பெயர் மேசியா” (மஷியாக் என்ற எபிரெய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது). “அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்” என்பதுதான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தம். இங்கே கிரேக்கில், “கிறிஸ்து” என்ற வார்த்தைக்கு முன்பு நிச்சயச் சுட்டிடைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; மேசியாவாக இயேசு வகிக்கும் பொறுப்பை வலியுறுத்துவதற்காக இது அநேகமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.​—மத் 1:1; 2:4-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

உயிருள்ள கடவுளுடைய: பிலிப்புச் செசரியாவில் இருந்தவர்களை (மத் 16:13) போன்ற மற்ற தேசத்து மக்கள் உயிரற்ற தெய்வங்களை வணங்கினார்கள்; ஆனால், யெகோவா உயிருள்ள கடவுளாகவும் துடிப்போடு செயல்படுகிற கடவுளாகவும் இருக்கிறார் (அப் 14:15) என்பதை இந்த வார்த்தைகள் காட்டுகின்றன. எபிரெய வேதாகமத்திலும் இந்த வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.—உபா 5:26; எரே 10:10.

பேதுரு என்ற சீமோன்: பேதுருவுக்கு ஐந்து விதமான பெயர்களை பைபிள் குறிப்பிடுகிறது: (1) “சிமியோன்” (இது எபிரெயப் பெயரின் கிரேக்க வடிவம்); (2) “சீமோன்” என்ற கிரேக்கப் பெயர் (சிமியோன், சீமோன் ஆகிய இரண்டுமே, “கேட்பது; கவனித்துக் கேட்பது” என்ற அர்த்தத்தைத் தரும் எபிரெய வினைச்சொல்லிலிருந்து வந்திருக்கின்றன); (3) “பேதுரு” என்ற கிரேக்கப் பெயர் (இதன் அர்த்தம், “பாறாங்கல்”; பைபிளில் இவருக்கு மட்டும்தான் இந்தப் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது); (4) “கேபா” என்ற செமிட்டிக் பெயர் (இது பேதுரு என்பதற்கு இணையான பெயர்; ஒருவேளை, யோபு 30:6; எரே 4:29 ஆகிய வசனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் கேஃபிம் [பாறைகள்] என்ற எபிரெய வார்த்தையோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம்); (5) “சீமோன் பேதுரு” (இது இரண்டு பெயர்கள் சேர்ந்த ஒரு பெயர்).—அப் 15:14; யோவா 1:42; மத் 16:16.

யோனாவின் மகனான: வே.வா., “பர்-யோனா.” நிறைய எபிரெயப் பெயர்களில் பென் என்ற எபிரெய வார்த்தையோ பர் என்ற அரமேயிக் வார்த்தையோ சேர்க்கப்பட்டது; அந்தப் பெயரோடு அப்பாவின் பெயரும் குடும்பப் பெயராகச் சேர்க்கப்பட்டது. பென், பர் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தமும், “மகன்” என்பதுதான். பர்த்தொலொமேயு, பர்திமேயு, பர்னபா, பர்யேசு போன்ற நிறைய பெயர்களில் பர் என்ற அரமேயிக் வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டிருப்பது, இயேசுவின் காலத்தில் பேசப்பட்ட எபிரெய மொழியில் அரமேயிக் மொழியின் தாக்கம் இருந்ததைக் காட்டுகிறது.

எந்த மனுஷனும்: நே.மொ., “சதையும் இரத்தமும்.” இவை, யூதர்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்திய வார்த்தைகள். இந்த வசனத்தில், பேதுரு தானாகவோ வேறொரு மனிதர் சொல்லியோ இந்த முடிவுக்கு வரவில்லை என்பதை இயேசு அர்த்தப்படுத்தினார்.

நீ பேதுரு; . . . இந்தக் கற்பாறைமேல்: பெட்ரோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை ஆண்பாலில் பயன்படுத்தப்படும்போது, “பாறாங்கல்; கல்” என்று அர்த்தம். இது இங்கே ஒரு பெயராக (பேதுரு) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சீமோனுக்கு இயேசு வைத்த பெயரின் கிரேக்க வடிவம் இது. (யோவா 1:42) இந்த வார்த்தையின் பெண்பால் பெட்ரா. இது இங்கே “கற்பாறை” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிரேக்க வார்த்தை அடிநிலப்பாறையை, செங்குத்தான பாறையை, அல்லது ஒரு பெரிய கற்பாறையைக் குறிக்கலாம். இதே கிரேக்க வார்த்தைதான் மத் 7:24, 25; 27:60; லூ 6:48; 8:6; ரோ 9:33; 1கொ 10:4; 1பே 2:8 ஆகிய வசனங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “என்னுடைய சபையை இந்தக் கற்பாறைமேல் கட்டுவேன்” என்று இயேசு சொன்னபோது, அந்தக் கற்பாறை தான்தான் என்று பேதுரு நினைத்ததாகத் தெரியவில்லை; ஏனென்றால், ரொம்பக் காலத்துக்கு முன்பே முன்னறிவிக்கப்பட்டு, கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட “மூலைக்கல்” இயேசுதான் என்று 1பே 2:4-8-ல் அவர் எழுதினார். அதேபோல் அப்போஸ்தலன் பவுலும், இயேசுவை ‘அஸ்திவாரம்’ என்றும், “கற்பாறை” என்றும் குறிப்பிட்டார். (1கொ 3:11; 10:4) அதனால், இயேசு இங்கே சொல்வித்தையைப் பயன்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது; அதாவது, ‘நான் உன்னை பேதுரு (பாறாங்கல்) என்று அழைத்தேன். அப்படிப்பட்ட நீ “இந்தக் கற்பாறை” (கிறிஸ்து) யாரென்று சரியாகப் புரிந்துகொண்டாய். இந்தக் கற்பாறைதான் கிறிஸ்தவச் சபையின் அஸ்திவாரமாக இருப்பார்’ என்று இயேசு சொன்னதாகத் தெரிகிறது.

சபையை: சபை என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை எக்லிசீயா. இந்த வசனத்தில்தான் இது முதல் தடவை வருகிறது. எக் என்ற கிரேக்க வார்த்தையும் (அர்த்தம், “வெளியே”), கலீயோ என்ற கிரேக்க வார்த்தையும் (அர்த்தம், “அழைப்பது”) சேர்ந்ததுதான் எக்லிசீயா. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக அல்லது வேலைக்காக வரவழைக்கப்பட்ட அல்லது ஒன்றுதிரட்டப்பட்ட தொகுதியை இது குறிக்கிறது. (சொல் பட்டியலைப் பாருங்கள்.) இந்த வசனத்தில், பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் அடங்கிய கிறிஸ்தவ சபை உருவாவதைப் பற்றி இயேசு முன்னறிவித்தார்; “உயிருள்ள கற்களாகிய” அவர்கள் ‘ஆன்மீக வீடாகக் கட்டப்படுகிறார்கள்.’ (1பே 2:4, 5) “சபை” என்பதற்கான எபிரெய வார்த்தைக்கு இந்தக் கிரேக்க வார்த்தையைத்தான் செப்டுவஜன்ட் அடிக்கடி பயன்படுத்தியிருக்கிறது; சபை என்பது பெரும்பாலும் கடவுளுடைய மக்களை ஒட்டுமொத்தமாகக் குறிக்கிறது. (உபா 23:3; 31:30) எகிப்திலிருந்து அழைத்துவரப்பட்ட இஸ்ரவேலர்களை “ஒரு சபை” என்று அப் 7:38 குறிப்பிடுகிறது. அதேபோல், ‘இருளிலிருந்து . . . அழைக்கப்பட்டதாகவும்,’ ‘இந்த உலகத்திலிருந்து . . . தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும்’ சொல்லப்படுகிற கிறிஸ்தவர்கள் ‘கடவுளுடைய சபையாக’ இருக்கிறார்கள்.—1பே 2:9; யோவா 15:19; 1கொ 1:1.

கல்லறையின்: கல்லறை என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை, ஹேடீஸ். இது இறந்தவர்களின் நிலையைக் குறிக்கிறது. (சொல் பட்டியலில், “கல்லறை” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.) இறந்தவர்கள் ‘மரண வாசலுக்கும்’ (சங் 107:18), ‘கல்லறையின் வாசலுக்கும்’ (ஏசா 38:10) உள்ளே அடைக்கப்பட்டிருப்பதாக பைபிள் சொல்கிறது. அதாவது, அவர்கள் மரணத்தின் பிடியில் இருப்பதாகச் சொல்கிறது. கல்லறையை ஜெயிக்கப்போவதாக இயேசு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். அதாவது, உயிர்த்தெழுதலின்போது கல்லறையின் ‘வாசல்கள்’ திறக்கப்பட்டு, இறந்தவர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார். அவருடைய வாக்கு உண்மை என்பதை அவருடைய உயிர்த்தெழுதலே உறுதிசெய்தது. (மத் 16:21) சபை இயேசுமேல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது; அதன் அங்கத்தினர்களை மரணத்திலிருந்து விடுவிக்க அவரால் முடியும். அதனால், கல்லறையால் சபையை ஜெயிக்கவோ அதை நிரந்தரமாகத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கவோ முடியாது.—அப் 2:31; வெளி 1:18; 20:13, 14.

பூட்டுவதெல்லாம் . . . திறப்பதெல்லாம்: வே.வா., “கட்டுவதெல்லாம் . . . கட்டவிழ்ப்பதெல்லாம்.” இந்த வசனத்தில், ‘கட்டுவது’ என்பது அநேகமாக ‘குற்றவாளியாகக் கருதுவதை’ குறிக்கிறது; ‘கட்டவிழ்ப்பது’ என்பது ‘நிரபராதியாகக் கருதுவதை’ குறிக்கிறது. “நீங்கள்” என்று பன்மையில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால், பேதுரு மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களும் இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை எடுப்பார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.​—மத் 16:19-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

ஏற்கெனவே பூட்டப்பட்டிருக்கும் . . . ஏற்கெனவே திறக்கப்பட்டிருக்கும்: வே.வா., “ஏற்கெனவே கட்டப்பட்டிருக்கும் . . . ஏற்கெனவே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும்.” இந்த வார்த்தைகளுக்கான கிரேக்க வினைச்சொற்கள் இந்த வசனத்தில் வித்தியாசமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சீஷர்கள் என்ன தீர்மானம் எடுத்தாலும் (அவர் “கட்டுவதெல்லாம்”; “கட்டவிழ்ப்பதெல்லாம்”), அதற்கு முன்பே பரலோகத்தில் அந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை அவை காட்டுகின்றன. அதாவது, சீஷர்கள் தீர்மானம் எடுத்துவிட்ட பின்பு பரலோகத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்படாது, பரலோகத்தில்தான் முதலில் தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்பதைக் காட்டுகின்றன. பரலோகத்தில் ஏற்கெனவே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நியமங்களின் அடிப்படையில்தான் சீஷர்கள் தீர்மானங்களை எடுப்பார்கள். ஆனால், பூமியில் எடுக்கப்படும் தீர்மானத்துக்குப் பரலோகத்திலிருந்து ஆதரவு காட்டப்படும் என்பதையோ, அந்தத் தீர்மானம் உறுதிசெய்யப்படும் என்பதையோ இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. மாறாக, சீஷர்களுக்குப் பரலோகத்திலிருந்து வழிநடத்துதல் கிடைக்கும் என்பதைத்தான் அர்த்தப்படுத்துகிறது. பூமியில் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள், ஏற்கெனவே பரலோகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் தீர்மானங்களோடு ஒத்திருப்பதற்கு அப்படிப்பட்ட வழிநடத்துதல் தேவை என்பதை இது சிறப்பித்துக் காட்டுகிறது.​—மத் 16:19-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

பரலோக அரசாங்கத்தின் சாவிகளை: பைபிள் பதிவுகளின்படி, ஒருவரிடம் நிஜமான சாவியோ அடையாளப்பூர்வ சாவியோ ஒப்படைக்கப்பட்டபோது, அவருக்கு ஓரளவு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. (1நா 9:26, 27; ஏசா 22:20-22) அதனால், “சாவி” என்ற வார்த்தை அதிகாரத்துக்கும் பொறுப்புக்கும் அடையாளமாக ஆனது. பேதுருவிடம் இப்படிப்பட்ட “சாவிகள்” ஒப்படைக்கப்பட்டன. அவர் யூதர்களுக்கும் (அப் 2:22-41), சமாரியர்களுக்கும் (அப் 8:14-17), மற்ற மக்களுக்கும் (அப் 10:34-38) ஒரு கதவைத் திறந்துவைத்தார்; அதாவது, கடவுளுடைய சக்தியைப் பெற்று பரலோக அரசாங்கத்துக்குள் நுழையும் வாய்ப்பைத் திறந்துவைத்தார்.

பூட்டுவதெல்லாம் . . . திறப்பதெல்லாம்: வே.வா., “கட்டுவதெல்லாம் . . . கட்டவிழ்ப்பதெல்லாம்.” சில செயல்களையோ மாற்றங்களையோ தடை செய்கிற அல்லது அனுமதிக்கிற தீர்மானங்களைக் குறிப்பதாகத் தெரிகிறது.​—மத் 18:18-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

ஏற்கெனவே பூட்டப்பட்டிருக்கும் . . . ஏற்கெனவே திறக்கப்பட்டிருக்கும்: வே.வா., “ஏற்கெனவே கட்டப்பட்டிருக்கும் . . . ஏற்கெனவே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும்.” இந்த வார்த்தைகளுக்கான கிரேக்க வினைச்சொற்கள் இந்த வசனத்தில் வித்தியாசமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பேதுரு என்ன தீர்மானம் எடுத்தாலும் (அவர் “கட்டுவதெல்லாம்”; “கட்டவிழ்ப்பதெல்லாம்”), அதற்கு முன்பே பரலோகத்தில் அந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை அவை காட்டுகின்றன. அதாவது, பேதுரு தீர்மானம் எடுத்துவிட்ட பின்பு பரலோகத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்படாது, பரலோகத்தில்தான் முதலில் தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.​—மத் 18:18-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

கிறிஸ்து: இயேசுவை “கிறிஸ்து” (கிரேக்கில், கிறிஸ்டோஸ்) என்று பேதுரு அடையாளம் காட்டினார். இதற்கான எபிரெயப் பட்டப்பெயர் மேசியா” (மஷியாக் என்ற எபிரெய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது). “அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்” என்பதுதான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தம். இங்கே கிரேக்கில், “கிறிஸ்து” என்ற வார்த்தைக்கு முன்பு நிச்சயச் சுட்டிடைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; மேசியாவாக இயேசு வகிக்கும் பொறுப்பை வலியுறுத்துவதற்காக இது அநேகமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.​—மத் 1:1; 2:4-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

முதன்மை குருமார்களையும்: இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ஒருமையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்போது “தலைமைக் குரு” என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது; கடவுளுக்கு முன் மக்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் முக்கிய நபரை இது குறிக்கிறது. ஆனால், இந்த வசனத்தில் இந்த வார்த்தை பன்மையில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால், குருத்துவச் சேவை செய்த முக்கியமான ஆட்களைக் குறிக்கிறது. இவர்களில், முன்னாள் தலைமைக் குருமார்களும், அநேகமாக 24 குருத்துவப் பிரிவுகளின் தலைவர்களும்கூட இருந்தார்கள்.

வேத அறிஞர்களையும்: வே.வா., “எழுத்தர்களையும்.” ஆரம்பத்தில் இந்த வார்த்தை, வேதாகமத்தை நகலெடுப்பவர்களைக் குறித்தது. ஆனால் இயேசுவின் காலத்தில், திருச்சட்ட நிபுணர்களாகவும் போதகர்களாகவும் இருந்தவர்களைக் குறித்தது.

இயேசு: சில பழங்கால கையெழுத்துப் பிரதிகளில் “இயேசு கிறிஸ்து” என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரியோர்களாலும்: வே.வா., “மூப்பர்களாலும்.” பெரியோர்கள் என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை பிரஸ்பிட்டிரோஸ். பைபிளில் பயன்படுத்தப்படும்போது, சமுதாயத்திலோ தேசத்திலோ அதிகாரமும் பொறுப்பும் உள்ள நபர்களை அது முக்கியமாகக் குறிக்கிறது. அது சிலசமயங்களில் வயதில் மூத்தவர்களைக் குறிக்கிறது (லூ 15:25; அப் 2:17), ஆனால் எப்போதுமே அல்ல. இந்த வசனத்தில் அது யூதத் தலைவர்களைக் குறிக்கிறது; அவர்கள் அடிக்கடி முதன்மை குருமார்களோடும் வேத அறிஞர்களோடும் சேர்த்துக் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். இந்த மூன்று பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் நியாயசங்கத்தின் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள்.​—மத் 21:23; 26:3, 47, 57; 27:1, 41; 28:12; சொல் பட்டியலில் “மூப்பர்கள்; பெரியோர்கள்” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

முதன்மை குருமார்களாலும்: மத் 2:4-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பையும், சொல் பட்டியலில் “முதன்மை குரு” என்ற தலைப்பையும் பாருங்கள்.

வேத அறிஞர்களாலும்: மத் 2:4-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பையும், சொல் பட்டியலில் “வேத அறிஞர்கள்” என்ற தலைப்பையும் பாருங்கள்.

சாத்தானே: பேதுருவைப் பிசாசாகிய சாத்தான் என்று இயேசு சொல்லவில்லை; “எதிர்ப்பவன்” என்றுதான் சொன்னார். ஏனென்றால், சாட்டான் என்ற எபிரெய வார்த்தையின் அர்த்தம், “எதிர்ப்பவன்.” இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் சாத்தான் தன்மேல் செல்வாக்கு செலுத்த பேதுரு அனுமதித்துவிட்டதை இயேசு சுட்டிக்காட்டியிருக்கலாம்.

முட்டுக்கட்டையாக: மத் 18:7-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

மக்களைப் பாவம் செய்யத் தூண்டுகிற: வே.வா., “முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிற.” இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ஸ்கான்டேலான். ஆரம்பத்தில் இது ஒரு பொறியைக் குறித்ததாக நம்பப்படுகிறது. அதுவும், ஒரு பொறிக்குள் இருந்த குச்சியை (இரை வைக்கப்பட்ட குச்சியை) அது குறித்திருக்கலாம் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். காலப்போக்கில், ஒருவரைத் தடுக்கி விழவைக்கும் எல்லா பொருள்களையுமே குறிப்பதற்கு அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. அடையாள அர்த்தத்தில், ஒருவரைத் தவறான பாதையில் போக வைக்கிற, அல்லது ஒழுக்க நெறிகளை மீற வைக்கிற, அல்லது பாவக் குழியில் விழ வைக்கிற செயலையோ சூழ்நிலையையோ அது குறிக்கிறது. இந்த வார்த்தையோடு சம்பந்தப்பட்ட வினைச்சொல்லான ஸ்கான்டலைசோ மத் 18:8, 9-ல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “பாவம் செய்ய வைத்தால்” என்று அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. “உன்னை விழ வைத்தால்; உனக்குக் கண்ணியாக இருந்தால்” என்றெல்லாம்கூட அதை மொழிபெயர்க்கலாம்.

தன்னையே துறந்து: வே.வா., “தனக்குரிய எல்லா உரிமைகளையும் விட்டுக்கொடுத்து.” ஒருவர் தன்னையே முழுமையாகத் துறந்துவிட, அதாவது தனக்குத்தானே மறுப்பு சொல்லிவிட, அல்லது கடவுளிடம் தன்னையே முழுமையாக ஒப்படைத்துவிட மனமுள்ளவராக இருப்பதை இது குறிக்கிறது. இதற்கான கிரேக்க வார்த்தைகளை, “தனக்குத்தானே வேண்டாம் என்று சொல்லி” என்றும் மொழிபெயர்க்கலாம். இது பொருத்தமாகவும் இருக்கிறது. ஏனென்றால், ஒருவர் தன்னையே துறக்கும்போது, தன்னுடைய ஆசைகளையும் லட்சியங்களையும் சௌகரியங்களையும் வேண்டாமென்று ஒதுக்க வேண்டியிருக்கலாம், அதாவது அவற்றுக்கு மறுப்பு சொல்ல வேண்டியிருக்கலாம். (2கொ 5:14, 15) இயேசுவைத் தெரியாது என்று சொல்லி பேதுரு மறுத்ததைப் பற்றி விவரிக்கும்போது மத்தேயுவும் அதே கிரேக்க வினைச்சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.—மத் 26:34, 35, 75.

சித்திரவதைக் கம்பத்தை: வே.வா., “மரண தண்டனைக் கம்பத்தை.” இதற்கான கிரேக்க வார்த்தையான ஸ்டவ்ரஸ் இங்குதான் முதன்முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பண்டைய கிரேக்க மொழியில், முக்கியமாக ஒரு செங்குத்தான மரக் கம்பத்தை அது குறித்தது. அடையாள அர்த்தத்தில், இயேசுவின் சீஷராக இருப்பதால் ஒரு நபர் அனுபவித்த வேதனையையும் அவமானத்தையும் சித்திரவதையையும், அந்த நபர் எதிர்ப்பட்ட சாவையும்கூட சிலசமயம் குறித்தது.​—சொல் பட்டியலில் “சித்திரவதைக் கம்பம்” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

உயிரை: ‘உயிர்’ என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை சைக்கீ. சொல் பட்டியலில் “நெஃபெஷ், சைக்கீ” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

உயிரை: ‘உயிர்’ என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை சைக்கீ. சொல் பட்டியலில் “நெஃபெஷ், சைக்கீ” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

உயிரை: மத் 16:25-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பையும், சொல் பட்டியலில் “நெஃபெஷ், சைக்கீ” என்ற தலைப்பையும் பாருங்கள்.

உண்மையாகவே: கிரேக்கில், ஆமென். இது, ஆமன் என்ற எபிரெய வார்த்தையின் எழுத்துப்பெயர்ப்பு. இதன் அர்த்தம், “அப்படியே ஆகட்டும்” அல்லது “நிச்சயமாகவே.” ஒரு விஷயத்தை, வாக்குறுதியை, அல்லது தீர்க்கதரிசனத்தைச் சொல்வதற்கு முன்பு இயேசு அடிக்கடி இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். இப்படி, அவர் சொல்லவந்த விஷயம் முழுக்க முழுக்க உண்மை என்பதையும் நம்பகமானது என்பதையும் வலியுறுத்திக் காட்டினார். “உண்மையாகவே” அல்லது ஆமென் என்ற வார்த்தையை இயேசு பயன்படுத்தியதுபோல் வேறு யாரும் பயன்படுத்தியதாக வேறெந்தப் புனித நூலும் சொல்வதில்லை. தான் சொல்லவரும் விஷயம் நம்பகமானது என்பதை இன்னும் அதிகமாக வலியுறுத்துவதற்காக இயேசு இந்த வார்த்தையை அடுத்தடுத்து இரண்டு தடவை சொல்லியிருக்கிறார் (ஆமென் ஆமென்); யோவான் சுவிசேஷம் முழுவதிலும் அந்தப் பதிவுகளை நாம் பார்க்கலாம்.—யோவா 1:51.

மீடியா

கூடைகள்
கூடைகள்

பைபிளில், வித்தியாசப்பட்ட பல கூடைகளைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உதாரணத்துக்கு, கிட்டத்தட்ட 5,000 ஆண்களுக்கு இயேசு அற்புதமாக உணவு தந்ததைப் பற்றிய பதிவில், மீதியான ரொட்டிகள் சேகரிக்கப்பட்ட 12 கூடைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கிரேக்க வார்த்தை சின்ன பிரம்புக் கூடைகளைக் குறிக்கலாம். ஆனால், கிட்டத்தட்ட 4,000 ஆண்களுக்கு இயேசு உணவு தந்ததைப் பற்றிய பதிவில், மீதியான ரொட்டிகள் சேகரிக்கப்பட்ட ஏழு கூடைகளுக்கு வேறொரு கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (மாற் 8:8, 9) அது பெரிய கூடைகளைக் குறிக்கிறது. அப் 9:25-லும் இதே கிரேக்க வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வசனத்தில், பவுல் ஒரு “கூடையில்” உட்கார வைக்கப்பட்டு, தமஸ்கு நகர மதிலிலிருந்து ஜன்னல் வழியாகக் கீழே இறக்கிவிடப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

கலிலேயா கடலிலிருந்து பிலிப்புச் செசரியாவரை
கலிலேயா கடலிலிருந்து பிலிப்புச் செசரியாவரை

இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் மக்தலாவிலிருந்து பெத்சாயிதாவுக்குப் படகில் போனார்கள்; அது கலிலேயா கடலின் (ஏரியின்) வடக்குக் கரையோரத்தில் அமைந்திருந்தது. (மாற் 8:22) அந்த ஏரியின் தண்ணீர், கடல் மட்டத்திலிருந்து 210 மீட்டருக்கு (கிட்டத்தட்ட 700 அடிக்கு) கீழே இருந்தது. பெத்சாயிதாவிலிருந்து 40 கி.மீ. (25 மைல்) தூரத்தில் இருந்த பிலிப்புச் செசரியாவுக்குப் போக அவர்களுக்குச் சில நாட்கள் ஆகியிருக்கும். அது கடல் மட்டத்திலிருந்து 350 மீ. (1,150 அடி) உயரத்தில் அமைந்திருந்தது.—இயேசுவின் ஊழியம் சம்பந்தப்பட்ட விரிவான வரைபடங்களுக்கு இணைப்பு A7-E-ஐப் பாருங்கள்.