மத்தேயு எழுதியது 11:1-30

11  இயேசு தன்னுடைய 12 சீஷர்களுக்கு அறிவுரைகளைக் கொடுத்து முடித்த பின்பு, சுற்றியுள்ள நகரங்களில்+ கற்பிப்பதற்கும் பிரசங்கிப்பதற்கும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் போனார்.  கிறிஸ்து செய்ததையெல்லாம் சிறையிலிருந்த யோவான்+ கேள்விப்பட்டார்; அதனால், தன்னுடைய சீஷர்களை அவரிடம் அனுப்பி,+  “வரவேண்டியவர் நீங்கள்தானா அல்லது வேறொருவரையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டுமா?”+ என்று கேட்டார்.  அதற்கு இயேசு அந்தச் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் கேட்பதையும் பார்ப்பதையும் யோவானிடம் போய்ச் சொல்லுங்கள்:+  பார்வை இல்லாதவர்கள் பார்க்கிறார்கள்,+ நடக்க முடியாதவர்கள் நடக்கிறார்கள், தொழுநோயாளிகள் சுத்தமாகிறார்கள்,+ காது கேட்காதவர்கள் கேட்கிறார்கள், இறந்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறார்கள், ஏழைகளுக்கு நல்ல செய்தி சொல்லப்படுகிறது;+  எந்தச் சந்தேகத்துக்கும் இடம் கொடுக்காமல் என்னை நம்புகிறவன்*+ சந்தோஷமானவன்” என்று சொன்னார்.  அவர்கள் திரும்பிப் போன பின்பு, இயேசு அந்தக் கூட்டத்தாரிடம் யோவானைப் பற்றிப் பேச ஆரம்பித்தார்; அவர்களிடம், “எதைப் பார்க்க வனாந்தரத்துக்குப் போனீர்கள்?+ காற்றில் அசைந்தாடும் நாணலையா?+  இல்லையென்றால், வேறு எதைப் பார்க்கப் போனீர்கள்? விலை உயர்ந்த* உடை உடுத்திய மனுஷனையா? விலை உயர்ந்த உடை உடுத்தியவர்கள் ராஜாக்களுடைய அரண்மனைகளில்தானே இருக்கிறார்கள்!  இல்லையென்றால், வேறு எதற்காகப் போனீர்கள்? ஒரு தீர்க்கதரிசியைப் பார்ப்பதற்காகவா? ஆம், நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், ஒரு தீர்க்கதரிசியைவிட மேலானவரைப் பார்க்கவே போனீர்கள்.+ 10  ‘இதோ! நான் என்னுடைய தூதுவரை* உனக்கு* முன்னால் அனுப்புகிறேன், அவர் உனக்கு முன்னால் போய் உன் பாதையைத் தயார்படுத்துவார்!’+ என்று இவரைப் பற்றித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 11  உண்மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், மனுஷராகப் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானகரைவிட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை; ஆனால், பரலோக அரசாங்கத்தில் தாழ்ந்தவராக இருக்கிறவர் அவரைவிட உயர்ந்தவராக இருக்கிறார்.+ 12  யோவான் ஸ்நானகரின் காலத்திலிருந்து இன்றுவரை, பரலோக அரசாங்கமே மக்கள் தீவிரமாக அடைய முயலுகிற லட்சியமாக இருக்கிறது; அப்படித் தீவிரமாக அடைய முயலுகிறவர்கள் அதை அடைகிறார்கள்.*+ 13  ஏனென்றால், தீர்க்கதரிசனப் புத்தகங்களும் சரி, திருச்சட்டமும் சரி, யோவானின் காலம்வரை தீர்க்கதரிசனங்களை அறிவித்தன.+ 14   ‘வரவேண்டிய எலியா’+ அவர்தான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மனமிருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 15  காதுள்ளவன் கவனித்துக் கேட்கட்டும்.+ 16  இந்தத் தலைமுறையை நான் யாருக்கு ஒப்பிடுவேன்?+ சந்தையில் உட்கார்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒப்பிடுவேன்; அவர்கள் தங்களோடு விளையாடுகிற பிள்ளைகளைப் பார்த்து, 17   ‘உங்களுக்காகக் குழல் ஊதினோம், ஆனால் நீங்கள் நடனம் ஆடவில்லை; புலம்பி அழுதோம், ஆனால் நீங்கள் நெஞ்சில் அடித்துக்கொண்டு அழவில்லை’ என்று சொல்கிறார்கள். 18  அதேபோல், யோவான் சாப்பிடவும் இல்லை, குடிக்கவும் இல்லை;+ ஆனாலும், அவருக்கு ‘பேய் பிடித்திருக்கிறது’ என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள்; 19  மனிதகுமாரனோ சாப்பிடுகிறார், குடிக்கிறார்;+ இருந்தாலும் மக்கள் அவரை, ‘பெருந்தீனிக்காரன், குடிகாரன், வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் நண்பன்’+ என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால், ஒருவர் செய்கிற நீதியான செயல்கள்* அவர் ஞானமுள்ளவர் என்பதை நிரூபிக்கும்”+ என்றார். 20  அவர் எந்த நகரங்களில் பெரும்பாலான அற்புதங்களைச் செய்திருந்தாரோ அந்த நகரங்களில் இருந்தவர்கள் திருந்தவில்லை,+ அதனால் அவர்களை அவர் கண்டித்து, 21  “கோராசினே, உனக்குக் கேடுதான் வரும்! பெத்சாயிதாவே, உனக்குக் கேடுதான் வரும்! உங்களுடைய நகரங்களில் செய்யப்பட்ட அற்புதங்கள் தீருவிலும் சீதோனிலும் செய்யப்பட்டிருந்தால், அங்கிருக்கிறவர்கள் எப்போதோ துக்கத் துணியை* உடுத்தி, சாம்பலில் உட்கார்ந்து, மனம் திருந்தியிருப்பார்கள்.+ 22  அதனால், நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் தீருவுக்கும் சீதோனுக்கும்+ கிடைக்கும் தண்டனையைவிட உங்களுக்குக் கிடைக்கும் தண்டனை பயங்கரமாக இருக்கும்.+ 23  கப்பர்நகூமே,+ நீ வானம்வரை உயர்த்தப்படுவாய் என்றா நினைக்கிறாய்? நீ கல்லறைவரை தாழ்த்தப்படுவாய்;+ உன்னுடைய நகரத்தில் செய்யப்பட்ட அற்புதங்கள் சோதோமில் செய்யப்பட்டிருந்தால், அந்த நகரம் இன்றுவரை இருந்திருக்கும். 24  அதனால், நியாயத்தீர்ப்பு நாளில், சோதோம் நகரத்துக்குக் கிடைக்கும் தண்டனையைவிட உனக்குக் கிடைக்கும் தண்டனை பயங்கரமாக இருக்கும் என்று நான் உனக்குச் சொல்கிறேன்”+ என்றார். 25  பின்பு இயேசு, “தகப்பனே, பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் எஜமானே, எல்லார் முன்னாலும் நான் உங்களைப் புகழ்கிறேன்; ஏனென்றால், இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஞானிகளுக்கும் அறிவாளிகளுக்கும் மறைத்து, சிறுபிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள்.+ 26  தகப்பனே, அப்படிச் செய்வதுதான் உங்களுடைய விருப்பமாக இருந்தது” என்று சொன்னார். 27  பின்பு அவர், “என் தகப்பன் எல்லாவற்றையும் என்னிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார்;+ தகப்பனைத் தவிர வேறு யாருக்கும் மகனை முழுமையாகத் தெரியாது;+ மகனுக்கும், மகன் யாருக்கு அவரை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறாரோ அவருக்கும் தவிர வேறு யாருக்கும் தகப்பனை முழுமையாகத் தெரியாது.+ 28  உழைத்துக் களைத்துப்போனவர்களே,* பாரமான சுமையைச் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி கொடுப்பேன். 29  நான் சாந்தமும்+ மனத்தாழ்மையுமாக+ இருக்கிறேன்; அதனால் என் நுகத்தடியை* உங்கள் தோள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்;* அப்போது, உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். 30  ஏனென்றால், என்னுடைய நுகத்தடி மென்மையாகவும்* என்னுடைய சுமை லேசாகவும் இருக்கிறது” என்று சொன்னார்.

ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்

கற்பித்தார் . . . பிரசங்கித்தார்: பிரசங்கிப்பதற்கும் கற்பிப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஏனென்றால், கற்பிப்பவர் செய்தியை அறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல் அறிவுரை சொல்கிறார், விளக்குகிறார், பக்குவமாக எடுத்துச் சொல்கிறார், அத்தாட்சி அளிக்கிறார்.—மத் 3:2; 28:20-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

சுற்றியுள்ள நகரங்களில்: அநேகமாக, அந்தப் பகுதியில் (கலிலேயாவில்) இருந்த யூத நகரங்களைக் குறிக்கின்றன.

கற்பிப்பதற்கும் பிரசங்கிப்பதற்கும்: மத் 4:23-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

கிறிஸ்து: கிரேக்கில், “கிறிஸ்து” என்ற பட்டப்பெயருக்கு முன்பு நிச்சயச் சுட்டிடைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; மேசியாவாக இயேசு வகிக்கும் பொறுப்பை வலியுறுத்துவதற்காக இது அநேகமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கிறிஸ்து: இந்தப் பட்டப்பெயரின் அர்த்தம், “அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்.” கிரேக்கில் இந்த வசனத்தில் “கிறிஸ்து” என்ற வார்த்தைக்கு முன்பு நிச்சயச் சுட்டிடைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசுதான் வாக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருந்த மேசியா, அதாவது விசேஷ அர்த்தத்தில் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருந்த ஒருவர், என்பதை இது காட்டுகிறது.​—மத் 1:1; 2:4-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.

கிறிஸ்துவின்: “கிறிஸ்து” என்ற பட்டப்பெயர், கிறிஸ்டோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது. இதற்கான எபிரெயப் பட்டப்பெயர் “மேசியா” (மஷியாக் என்ற எபிரெய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிறது). “அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்” என்பதுதான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தம். பைபிள் காலங்களில், ராஜாக்களை எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்யும் சடங்கு பின்பற்றப்பட்டது.

வரவேண்டியவர்: அதாவது, “மேசியா.”—சங் 118:26; மத் 3:11; 21:9; 23:39.

தொழுநோயாளி: அதாவது, “பயங்கரமான தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்.” பைபிளில் சொல்லப்பட்டுள்ள தொழுநோய், இன்று தொழுநோய் என்று அழைக்கப்படுகிற நோயை மட்டுமே குறிப்பதில்லை. இதற்கான எபிரெய வார்த்தை, தொற்றக்கூடிய பலவிதமான தோல் நோய்களைக் குறிக்கலாம். துணிமணிகளிலும் வீடுகளிலும் பரவுகிற பூஞ்சணத்தைக்கூட குறிக்கலாம். தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் குணமாகும்வரை சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டார்.—லேவி 13:2, 45, 46; சொல் பட்டியலில் “தொழுநோய்; தொழுநோயாளி” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

தொழுநோயாளிகள்: மத் 8:2-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பையும், சொல் பட்டியலில் “தொழுநோய்; தொழுநோயாளி” என்ற தலைப்பையும் பாருங்கள்.

இதோ!: இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை இடோ. அடுத்து சொல்லப்படும் விஷயத்துக்குக் கவனத்தைத் திருப்புவதற்கு இந்த வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; காட்சியைக் கற்பனை செய்துபார்க்கும்படியோ ஒரு விவரத்தைக் கவனிக்கும்படியோ தூண்டுவதற்கு அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்துவதற்கோ, புதிய அல்லது ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கோகூட அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்தவ கிரேக்க வேதாகமத்தில் மத்தேயு மற்றும் லூக்கா சுவிசேஷங்களிலும், வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்திலும் இந்த வார்த்தை அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கிரேக்க வார்த்தைக்கு இணையான ஒரு வார்த்தை எபிரெய வேதாகமத்திலும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உண்மையாகவே: கிரேக்கில், ஆமென். இது, ஆமன் என்ற எபிரெய வார்த்தையின் எழுத்துப்பெயர்ப்பு. இதன் அர்த்தம், “அப்படியே ஆகட்டும்” அல்லது “நிச்சயமாகவே.” ஒரு விஷயத்தை, வாக்குறுதியை, அல்லது தீர்க்கதரிசனத்தைச் சொல்வதற்கு முன்பு இயேசு அடிக்கடி இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். இப்படி, அவர் சொல்லவந்த விஷயம் முழுக்க முழுக்க உண்மை என்பதையும் நம்பகமானது என்பதையும் வலியுறுத்திக் காட்டினார். “உண்மையாகவே” அல்லது ஆமென் என்ற வார்த்தையை இயேசு பயன்படுத்தியதுபோல் வேறு யாரும் பயன்படுத்தியதாக வேறெந்தப் புனித நூலும் சொல்வதில்லை. தான் சொல்லவரும் விஷயம் நம்பகமானது என்பதை இன்னும் அதிகமாக வலியுறுத்துவதற்காக இயேசு இந்த வார்த்தையை அடுத்தடுத்து இரண்டு தடவை சொல்லியிருக்கிறார் (ஆமென் ஆமென்); யோவான் சுவிசேஷம் முழுவதிலும் அந்தப் பதிவுகளை நாம் பார்க்கலாம்.—யோவா 1:51.

ஸ்நானகர்: வே.வா., “அமிழ்த்தியெடுப்பவர்; முக்கியெடுப்பவர்.” அநேகமாக, இது ஒரு சிறப்புப் பெயராகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. தண்ணீரில் முக்கியெடுப்பதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பது யோவானின் சிறப்பம்சமாக இருந்ததை இது காட்டுகிறது. “ஸ்நானகர் என்று அழைக்கப்பட்ட யோவான்” என யூத சரித்திராசிரியரான ஃபிளேவியஸ் ஜொசிஃபஸ் எழுதினார்.

உண்மையாகவே: மத் 5:18-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

ஸ்நானகரைவிட: வே.வா., “அமிழ்த்தியெடுப்பவர்; முக்கியெடுப்பவர்.”​—மத் 3:1-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

மக்கள் தீவிரமாக அடைய முயலுகிற லட்சியமாக இருக்கிறது; அப்படித் தீவிரமாக அடைய முயலுகிறவர்கள்: ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகள், “தீவிரமாக அடைய முயலுகிற” என்றும் “தீவிரமாக அடைய முயலுகிறவர்கள்” என்றும் இங்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன; இந்த வார்த்தைகள், மிக மும்முரமாக ஏதோவொன்றை செய்வதை அல்லது செய்ய முயற்சி எடுப்பதைக் குறிக்கின்றன. இவை எதிர்மறையான அர்த்தத்தைத் தருவதாக, அதாவது வன்முறையாகத் தாக்குவதையோ தாக்கப்படுவதையோ குறிப்பதாக, சில பைபிள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் நினைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வார்த்தைகள், “உற்சாகத்தோடு ஒன்றை நாடித் தேடுவதை; மிக ஊக்கமாக ஒன்றை அடைய முயலுவதை” குறிக்கின்றன; இதை இந்த வசனத்தின் சூழமைவும், லூ 16:16-ல் உள்ள வார்த்தைகளும் காட்டுகின்றன. (பைபிளில் மத் 11:12 தவிர, லூ 16:16-ல் மட்டும்தான் இந்தக் கிரேக்க வினைச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.) சிலர் யோவான் ஸ்நானகர் பிரசங்கித்ததைக் கேட்டு பெரிய மாற்றங்கள் செய்ததை அல்லது தீவிரமாக முயற்சிகள் எடுத்ததை இந்த வார்த்தைகள் அநேகமாக விவரிக்கின்றன. அவர்கள் அவ்வளவு தீவிரம் காட்டியதால் கடவுளுடைய அரசாங்கத்தின் உறுப்பினர்களாக ஆகும் வாய்ப்பைப் பெற்றார்கள்.

திருச்சட்டத்தையோ தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தைகளையோ: “திருச்சட்டம்” என்பது ஆதியாகமம்முதல் உபாகமம்வரை இருக்கும் பைபிள் புத்தகங்களைக் குறிக்கிறது. ‘தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தைகள்’ என்பது எபிரெய வேதாகமத்தில் இருக்கும் தீர்க்கதரிசனப் புத்தகங்களைக் குறிக்கிறது. ஆனாலும், இவை இரண்டும் சேர்த்து சொல்லப்படும்போது, எபிரெய வேதாகமம் முழுவதையும் குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.—மத் 7:12; 22:40; லூ 16:16.

தீர்க்கதரிசனப் புத்தகங்களும் . . . திருச்சட்டமும்: மற்ற வசனங்களில், திருச்சட்டம் முதலாவதாகவும் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்கள் இரண்டாவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. (மத் 5:17; 7:12; 22:40; லூ 16:16); ஆனால், இங்கு மட்டும் தலைகீழாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அடிப்படையில், இரண்டுமே ஒரே அர்த்தத்தைத் தருவதாகத் தெரிகிறது. (மத் 5:17-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.) இருந்தாலும் இந்த வசனம், பைபிளிலுள்ள தீர்க்கதரிசனங்களை அதிகமாக வலியுறுத்துவதுபோல் தெரிகிறது. திருச்சட்டமும்கூட ‘தீர்க்கதரிசனங்களை அறிவித்ததாக’ இந்த வசனம் சொல்கிறது. இப்படி, அதில் தீர்க்கதரிசனங்கள் அடங்கியிருந்ததை இது வலியுறுத்துகிறது.

எலியா: “யெகோவா என் கடவுள்” என்ற அர்த்தத்தைத் தரும் எபிரெயப் பெயர்.

நெஞ்சில் அடித்துக்கொண்டு: தாங்க முடியாத துக்கத்தினாலோ குற்றவுணர்வினாலோ வருத்தத்தினாலோ கைகளால் திரும்பத் திரும்ப நெஞ்சில் அடித்துக்கொள்வதைக் குறிக்கிறது.—ஏசா 32:12; நாகூ 2:7; லூ 23:48.

சாப்பிடவும் இல்லை, குடிக்கவும் இல்லை: அநேகமாக, யோவான் தன்னைத்தானே வருத்திக்கொண்டு வாழ்ந்ததை, அதாவது விரதம் இருந்ததையும் நசரேயராக எந்த மதுவையும் குடிக்காமல் இருந்ததையும், குறிக்கிறது.—எண் 6:2-4; மத் 9:14, 15; லூ 1:15; 7:33.

மனிதகுமாரனோ: மத் 8:20-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும்: மத் 5:46-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

வரி வசூலிப்பவர்களும்: நிறைய யூதர்கள் ரோம அதிகாரிகளுக்காக வரி வசூலித்தார்கள். மக்களுக்கு அவர்களைக் கண்டாலே பிடிக்கவில்லை. ஏனென்றால், தாங்கள் வெறுக்கிற வேறொரு நாட்டுக்கு அவர்கள் துணைபோனதோடு, சட்டப்படி வசூலிக்க வேண்டிய தொகையைவிட அதிகமாக வசூலித்தார்கள். வரி வசூலித்த யூதர்களிடமிருந்து மற்ற யூதர்கள் பொதுவாக ஒதுங்கியே இருந்தார்கள். அவர்களைப் பாவிகள் போலவும் விலைமகள்கள் போலவும் பார்த்தார்கள்.—மத் 11:19; 21:32.

மனிதகுமாரனுக்கு: வே.வா., “ஒரு மனிதனின் மகனுக்கு.” இந்த வார்த்தை சுவிசேஷப் புத்தகங்களில் கிட்டத்தட்ட 80 தடவை வருகிறது. இயேசு தன்னைப் பற்றிச் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார்; அநேகமாக, தான் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் பிறந்த உண்மையான மனிதர் என்பதை வலியுறுத்தினார். அதோடு, ஆதாமுக்குச் சரிசமமான ஒரு மனிதராக இருந்ததையும், மனிதர்களைப் பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுவிக்கும் அதிகாரம் தனக்கு இருந்ததையும் வலியுறுத்தினார். (ரோ 5:12, 14, 15) இதே வார்த்தை இயேசுவை மேசியாவாகவும், அதாவது கிறிஸ்துவாகவும்கூட, அடையாளம் காட்டியது.—தானி 7:13, 14; சொல் பட்டியலைப் பாருங்கள்.

கப்பர்நகூமுக்கு: “நாகூமின் கிராமம்” அல்லது “ஆறுதலின் கிராமம்” என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கும் ஒரு எபிரெயப் பெயரிலிருந்து வந்திருக்கிறது. (நாகூ 1:1, அடிக்குறிப்பு) கப்பர்நகூம், இயேசுவுடைய பூமிக்குரிய ஊழியத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த ஒரு நகரமாக இருந்தது. அது கலிலேயா கடலின் வடமேற்குக் கரையில் அமைந்திருந்தது. மத் 9:1-ல் ‘அவருடைய சொந்த ஊர்’ என்று அழைக்கப்பட்டது.

கப்பர்நகூமே: மத் 4:13-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

வானம்வரை: மிகவும் விசேஷமான நிலையில் இருப்பதைக் குறிப்பதற்காக இங்கே உருவகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கல்லறைவரை: வே.வா., “ஹேடீஸ்வரை.” இது இறந்தவர்களின் நிலையைக் குறிக்கிறது. (சொல் பட்டியலில் “கல்லறை” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.) இந்த வசனத்தில், இது அடையாள அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அதாவது, கப்பர்நகூம் தாழ்த்தப்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

உனக்குக் கிடைக்கும் தண்டனை: ‘உனக்கு’ என்ற வார்த்தை கிரேக்கில் ஒருமையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; அநேகமாக, அந்த நகரத்தைக் குறிக்கிறது.

உனக்குச் சொல்கிறேன்: இங்கே ‘உனக்கு’ என்ற வார்த்தை கிரேக்கில் பன்மையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சிறுபிள்ளைகளுக்கு: வே.வா., “சிறுபிள்ளை போன்றவர்களுக்கு.” மனத்தாழ்மையாகவும் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வமாகவும் இருப்பவர்களைக் குறிக்கிறது.

பாரமான சுமையைச் சுமக்கிறவர்களே: ‘பாரமான சுமை சுமந்தவர்களை,’ அதாவது கவலையால் துவண்டுபோயிருந்த அல்லது உழைத்துக் களைத்துப்போயிருந்த ஆட்களை, தன்னிடம் வரும்படி இயேசு அழைத்தார். மதத் தலைவர்கள் திருச்சட்டத்தோடு நிறைய பாரம்பரியங்களைச் சேர்த்திருந்ததால், யெகோவாவின் வணக்கம் மக்களுக்குப் பாரமாக ஆகியிருந்தது. (மத் 23:4) புத்துணர்ச்சி தர வேண்டியிருந்த ஓய்வுநாளும்கூட பாரமாக ஆகியிருந்தது.—யாத் 23:12; மாற் 2:23-28; லூ 6:1-11.

நான் உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி கொடுப்பேன்: “புத்துணர்ச்சி” என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ஓய்வெடுப்பதைக் குறிக்கலாம் (மத் 26:45; மாற் 6:31), அல்லது களைப்பு நீங்கி புதுத்தெம்பு பெறுவதையும் குறிக்கலாம் (2கொ 7:13; பிலே 7). இந்த வசனத்தின் சூழமைவைப் பார்க்கும்போது, இயேசுவின் “நுகத்தடியை” (மத் 11:29) ஏற்றுக்கொள்வது ஓய்வெடுப்பதை அல்ல, சேவை செய்வதைக் குறிக்கிறது. இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் கிரேக்க வினைச்சொல் செய்வினை வடிவத்தில் இருப்பதால், இயேசுவே புத்துணர்ச்சி கொடுப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது; சோர்ந்துபோனவர்கள் தன்னுடைய மென்மையான, லேசான நுகத்தடியை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அவர்களுக்குப் புதுத்தெம்பையும் பலத்தையும் அவர் அளிப்பதைக் குறிக்கிறது.

சாந்தமாக இருப்பவர்கள்: சாந்தம் என்பது கடவுளுடைய விருப்பத்துக்கும் வழிநடத்துதலுக்கும் மனதார அடிபணிகிறவர்களின் குணத்தைக் குறிக்கிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை அடக்கியாள முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள். சாந்தம் கோழைத்தனத்தையோ பலவீனத்தையோ குறிப்பதில்லை. “தாழ்மையான” அல்லது “மனத்தாழ்மையான” என்று அர்த்தப்படுத்துகிற ஒரு எபிரெய வார்த்தைக்கு இந்த வார்த்தையை செப்டுவஜன்ட் பயன்படுத்தியிருக்கிறது. மோசேயையும் (எண் 12:3), கற்றுக்கொள்ளும் விருப்பம் உள்ளவர்களையும் (சங் 25:9), பூமியைச் சொந்தமாக்கப்போகிற நபர்களையும் (சங் 37:11), மேசியாவையும் (சக 9:9; மத் 21:4) விவரிப்பதற்கு அது இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறது. இயேசுவும் தான் சாந்தமாக இருப்பதாக, அதாவது தாழ்மையாக இருப்பதாக, சொன்னார்.—மத் 11:29.

சாந்தமும்: மத் 5:5-க்கான ஆராய்ச்சிக் குறிப்பைப் பாருங்கள்.

மனத்தாழ்மையுமாக: நே.மொ., “இதயத்தில் தாழ்மையாக.” இதற்கான கிரேக்க வார்த்தை, பகட்டாக இல்லாமல் பணிவாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இது யாக் 4:6; 1பே 5:5 ஆகிய வசனங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அங்கே ‘தாழ்மை உள்ளவர்கள்’ என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. கடவுளையும் மற்றவர்களையும் ஒருவர் கருதுகிற விதமும், அவர்களுக்கு முன்பாக அவர் நடந்துகொள்கிற விதமும், அவருடைய அடையாளப்பூர்வ இதயத்தின் நிலையைக் காட்டுகின்றன.

என் நுகத்தடியை உங்கள் தோள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு: அதிகாரத்துக்கும் அறிவுரைக்கும் அடிபணிவதைக் குறிப்பதற்காக “நுகத்தடி” என்ற வார்த்தையை இயேசு அடையாள அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தினார். இரட்டை நுகத்தடியைப் பற்றி இயேசு இங்கே சொல்லியிருந்தால், கடவுள் தன்மேல் வைத்த நுகத்தடியைத் தன்னோடு சேர்ந்து சுமக்கும்படி தன் சீஷர்களை அழைக்கிறார் என்றும், அதைச் சுமக்க அவர்களுக்கு அவர் உதவுவார் என்றும் அர்த்தம். இந்த அர்த்தத்தின்படி, “என்னோடு சேர்ந்து என் நுகத்தடியின் கீழ் வாருங்கள்” என்றும் இந்த வார்த்தைகளை மொழிபெயர்க்கலாம். ஒருவேளை, மற்றவர்கள்மேல் தான் வைக்கும் நுகத்தடியைப் பற்றி அவர் சொல்லியிருந்தால், தன் சீஷராகத் தன்னுடைய அதிகாரத்துக்கும் அறிவுரைக்கும் அடிபணிய வேண்டும் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தியிருப்பார்.​—சொல் பட்டியலில் “நுகத்தடி” என்ற தலைப்பைப் பாருங்கள்.

மீடியா

அரண்மனைகள்
அரண்மனைகள்

“அரண்மனைகளில்” (லூ 7:25) அல்லது “ராஜாக்களுடைய அரண்மனைகளில்” (மத் 11:8) வாழ்கிறவர்களைப் பற்றி இயேசு சொன்னபோது, மகா ஏரோது கட்டிய பல சொகுசான மாளிகைகள் மக்களின் ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கலாம். இங்கே போட்டோவில் காட்டப்பட்டிருப்பது, எரிகோவில் மகா ஏரோது கட்டிய குளிர் கால மாளிகையின் ஒரு பகுதியுடைய இடிபாடுகள். இந்தக் கட்டிடத்தில், தூண்கள் நிறைந்த ஒரு வரவேற்பு அறை இருந்தது. அதன் நீளம் 29 மீ. (95 அடி), அகலம் 19 மீ. (62 அடி). அதோடு, தூண்கள் நிறைந்த முற்றங்களும், அவற்றைச் சுற்றிலும் பல அறைகளும் இருந்தன. குளிர்சாதனங்கள் அல்லது வெப்பசாதனங்கள் கொண்ட பெரிய குளியல் அறையும் இருந்தது. படிகளைப் போன்ற அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒரு தோட்டம் அந்த மாளிகையோடு இணைந்திருந்தது. யோவான் ஸ்நானகர் தன் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்குச் சில பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட ஒரு கலகத்தில், அந்த மாளிகை தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், ஏரோதுவின் மகன் அர்கெலாயு அதை மறுபடியும் கட்டினான்.

எலும்பினால் செய்யப்பட்ட புல்லாங்குழல்
எலும்பினால் செய்யப்பட்ட புல்லாங்குழல்

பைபிள் காலங்களில், நாணலையோ மூங்கிலையோ வைத்து புல்லாங்குழல் செய்யப்பட்டது; எலும்பையோ தந்தத்தையோ வைத்துக்கூட அது செய்யப்பட்டது. இசைக்கருவிகளிலேயே புல்லாங்குழல்தான் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. சந்தோஷமான சமயங்களில், உதாரணத்துக்கு விருந்துகளின்போதும் திருமண நிகழ்ச்சிகளின்போதும் புல்லாங்குழல் வாசிக்கப்பட்டது. (1ரா 1:40; ஏசா 5:12; 30:29) அதைப் பார்த்துதான் பிள்ளைகள் பொது இடங்களில் புல்லாங்குழல் ஊதி விளையாடினார்கள். சோகமான சமயங்களிலும் புல்லாங்குழல் வாசிக்கப்பட்டது. பொதுவாக, ஒப்பாரி வைக்கப்பட்டபோது சிலர் புல்லாங்குழலில் சோகமான ராகங்களை வாசித்தார்கள். இங்கே உள்படத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது புல்லாங்குழலின் ஒரு துண்டு; அது எருசலேமில் ஒரு கற்குவியலுக்கு அடியில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. எருசலேம் ஆலயத்தை ரோமர்கள் அழித்த காலப்பகுதியில் அது பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் நீளம் கிட்டத்தட்ட 15 செ.மீ. (6 அங்.) ஒரு பசுவின் முன்னங்கால் எலும்பு ஒன்றிலிருந்து அது செய்யப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

சந்தை
சந்தை

இங்கே காட்டப்பட்டிருப்பதைப் போன்ற சில சந்தைகள் சாலையோரமாக அமைந்திருந்தன. வியாபாரிகள் தங்கள் விற்பனைப் பொருள்களைத் தெருவில் குவித்து வைத்ததால் போக்குவரத்து அடிக்கடி பாதிக்கப்பட்டது. உள்ளூர்வாசிகளால் வீட்டு உபயோகப் பொருள்களையும், மண்பாண்டங்களையும், விலை உயர்ந்த கண்ணாடிப் பொருள்களையும் அங்கே வாங்க முடிந்தது. காய்கறிகள், பழங்கள் போன்ற உணவுப்பொருள்களும் அங்கே கிடைத்தன. அந்தக் காலத்தில் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் இல்லாததால், தேவையான பொருள்களை வாங்க மக்கள் தினமும் சந்தைக்குப் போக வேண்டியிருந்தது. அங்கே பொதுவாக, மற்ற ஊர் வியாபாரிகள் மூலமோ மற்ற ஊர் மக்கள் மூலமோ கடைக்காரர்கள் சில செய்திகளைத் தெரிந்துகொள்வார்கள்... பிள்ளைகள் விளையாடிக்கொண்டு இருப்பார்கள்... வேலை இல்லாதவர்கள் கூலி வேலைக்காகக் காத்துக்கொண்டு இருப்பார்கள். இதுபோன்ற சந்தையில் இயேசு நோயாளிகளைக் குணப்படுத்தியிருக்கிறார், அங்கே பவுலும் ஊழியம் செய்திருக்கிறார். (அப் 17:17) ஆனால், பெருமைபிடித்த வேத அறிஞர்களும் பரிசேயர்களும், இந்தப் பொது இடங்களில் மக்கள் தங்களைக் கவனிக்க வேண்டுமென்றும், தங்களுக்கு வணக்கம் சொல்ல வேண்டுமென்றும் ஆசைப்பட்டார்கள்.

கப்பர்நகூம், கோராசின், பெத்சாயிதா
கப்பர்நகூம், கோராசின், பெத்சாயிதா

இந்த வீடியோவில் காட்டப்படும் பரந்துவிரிந்த காட்சி, கலிலேயா கடலின் வடகிழக்குக் கரைக்குப் பக்கத்தில் அமைந்திருக்கும் ஓஃபிர் கோபுரத்திலிருந்து (Ofir Lookout) எடுக்கப்பட்டது. அன்றைய கப்பர்நகூம் (1) அமைந்திருந்ததாகச் சொல்லப்படும் பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 3 கி.மீ. (2 மைல்) தூரத்தில்தான் கோராசின் (2) இருந்தது. இரண்டு வருஷங்களுக்கும் மேலாக இயேசு கலிலேயாவில் பெரிய அளவில் ஊழியம் செய்தபோது பெரும்பாலும் கப்பர்நகூமில் தங்கியதாகத் தெரிகிறது. அப்போஸ்தலர்களான பேதுருவும் அந்திரேயாவும் கப்பர்நகூமில் குடியிருந்தார்கள். மத்தேயு வேலை பார்த்த வரி வசூலிக்கும் அலுவலகம் கப்பர்நகூமில் அல்லது அதற்குப் பக்கத்தில் இருந்தது. (மாற் 1:21, 29; 2:1, 13, 14; 3:16; லூ 4:31, 38) பேதுருவும் அந்திரேயாவும் பிலிப்புவும், கப்பர்நகூமுக்குப் பக்கத்தில் இருந்த பெத்சாயிதா (3) நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். (யோவா 1:44) இந்த மூன்று நகரங்களிலும் அவற்றுக்குப் பக்கத்திலும் இயேசு நிறைய அற்புதங்களைச் செய்தார்.—இணைப்பு A7-D, வரைபடம் 3B மற்றும் A7-E, வரைபடம் 4 ஆகியவற்றைப் பாருங்கள்.

கோராசின் மற்றும் பெத்சாயிதா
கோராசின் மற்றும் பெத்சாயிதா

இரண்டு வருஷங்களாக இயேசு கலிலேயாவில் பெரிய அளவில் ஊழியம் செய்தபோது பெரும்பாலும் கப்பர்நகூமில் தங்கியதாகத் தெரிகிறது; கப்பர்நகூமுக்குப் பக்கத்தில்தான் கோராசினும் பெத்சாயிதாவும் இருந்தன. கோராசின் மற்றும் பெத்சாயிதாவில் குடியிருந்த யூதர்கள் இயேசுவின் அற்புதங்களைக் கண்கூடாகப் பார்த்தார்கள். (தீருவிலும் சீதோனிலும் உருவ வழிபாடு செய்துவந்த மக்கள் அந்த அற்புதங்களைப் பார்த்திருந்தால் அவர்களே மனம் திருந்தியிருப்பார்கள்.) உதாரணத்துக்கு, பெத்சாயிதாவில்தான் 5,000-க்கும் அதிகமான மக்களுக்கு இயேசு அற்புதமாக உணவு தந்தார்; பார்வையில்லாத ஒருவரையும்கூட அங்குதான் குணப்படுத்தினார்.—மத் 14:13-21; மாற் 8:22; லூ 9:10-17.

நுகத்தடி
நுகத்தடி

ஒரு வகையான நுகத்தடி, இரண்டு பக்கங்களிலும் சுமைகள் தொங்கவிடப்பட்ட ஒரு மரத்தடியாக அல்லது மரச்சட்டமாக இருந்தது; அது ஒரு நபரின் தோள்களில் வைக்கப்பட்டது. இன்னொரு வகையான நுகத்தடி, ஏதோவொன்றை இழுப்பதற்காக இரண்டு விலங்குகளின் கழுத்தில் வைக்கப்பட்ட மரத்தடியாக அல்லது மரச்சட்டமாக இருந்தது.