Skip to content

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

பரிசுத்த பைபிள்—புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு (ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு)

B14-A

வணிகமும் வர்த்தகமும்

 • திரவ அளவைகள்

 • கோர் (10 பாத் / 60 ஹின்)

  220 லி.

 • பாத் (6 ஹின்)

  22 லி.

 • ஹின் (12 லாகு)

  3.67 லி.

 • லாகு (1⁄12 ஹின்)

  0.31 லி.

 • திட அளவைகள்

 • ஹோமர் (1 கோர் / 10 எப்பா)

  220 லி.

 • எப்பா (3 சியா / 10 ஓமர்)

  22 லி.

 • சியா (31⁄3 ஓமர்)

  7.33 லி.

 • ஓமர் (14⁄5 கேப்)

  2.2 லி.

 • கேப்

  1.22 லி.

 • குவார்ட்

  1.08 லி.

 • நீட்டல் அளவை

 • பெரிய அளவுகோல் (6 பெரிய முழம்)

  3.11 மீ. / 10.2 அடி

 • அளவுகோல் (6 முழம்)

  2.67 மீ. / 8.75 அடி

 • ஆழம்

  1.8 மீ. / 6 அடி

 • பெரிய முழம் (7 கையளவு)

  51.8 செ.மீ. / 20.4 அங்.

 • முழம் (2 சாண் / 6 கையளவு)

  44.5 செ.மீ. / 17.5 அங்.

 • சிறிய முழம்

  38 செ.மீ. / 15 அங்.

 • 1 ரோம ஸ்டேடியம்

  1⁄8 ரோம மைல்= 185 மீ. / 606.95 அடி

 1. 1 விரலளவு (1⁄4 கையளவு)

  1.85 செ.மீ. / 0.73 அங்.

 2. 2 கையளவு (4 விரலளவு)

  7.4 செ.மீ. / 2.9 அங்.

 3. 3 சாண் (3 கையளவு)

  22.2 செ.மீ. / 8.75 அங்.