மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராகக் கலகம் செய்த கோராகுவைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள இந்த பைபிள் கார்டை டவுன்லோட் செய். பிரிண்ட் எடுத்து, வெட்டி, பாதியாக மடித்து, பத்திரமாக வைத்துக்கொள்.