பைபிள் தரும் பதில்

நரகம் (பைபிளின் மூலமொழிகளில், “ஷியோல்” மற்றும் “ஹேடீஸ்”) என்பது ஆட்களை நெருப்பில் சித்திரவதை செய்யும் இடம் கிடையாது, அது வெறுமனே கல்லறையைக் குறிக்கிறது. அப்படியானால், யார் நரகத்திற்குப் போகிறார்கள்? நல்லவர்களும் போகிறார்கள், கெட்டவர்களும் போகிறார்கள். (யோபு 14:13; சங்கீதம் 9:17) இந்த நரகத்தைத்தான், அதாவது பொதுக் கல்லறையைத்தான், ‘எல்லாரும் கடைசியில் போய்ச் சேரும் இடம்’ என பைபிள் அழைக்கிறது.—யோபு 30:23.

இயேசு இறந்தபோது, அவரும்கூட நரகத்திற்குப் போனார். ஆனாலும், கடவுள் அவரை உயிர்த்தெழுப்பியதால் அவர் “தொடர்ந்து நரகத்திலே வைக்கப்படவில்லை.”—அப்போஸ்தலர் 2:31, 32, த பைபிள் இன் பேஸிக் இங்கிலிஷ்.

நரகம் என்றென்றும் இருக்குமா?

நரகத்திற்குப் போகிற எல்லாரையும் கடவுளுடைய வல்லமையின் மூலம் இயேசு திரும்ப உயிரோடு வெளியே கொண்டுவரப்போகிறார். (யோவான் 5:28, 29; அப்போஸ்தலர் 24:15) எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போகிற அந்த உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி வெளிப்படுத்துதல் 20:13 இப்படிச் சொல்கிறது: “மரணமும் நரகமும் தங்களிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தன.” (கிங் ஜேம்ஸ் வர்ஷன், ஆங்கிலம்) நரகம் எல்லாரையும் ஒப்புவித்த பிறகு, அதாவது காலியான பிறகு, அது இல்லாமல் போய்விடும்; “இனிமேல் மரணம் இருக்காது” என்பதால் யாருமே அந்த நரகத்திற்குப் போக மாட்டார்கள்.—வெளிப்படுத்துதல் 21:3, 4; 20:14.

என்றாலும், இறந்துபோகிற எல்லாருமே நரகத்திற்குப் போவதில்லை. சிலர், நித்திய அழிவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிற கெஹென்னாவுக்குப் போகிறார்கள். (மத்தேயு 5:29, 30) ஏனென்றால், அவர்கள் மனம் திருந்தவே திருந்தாத பொல்லாதவர்கள் என்று பைபிள் சொல்கிறது. (எபிரெயர் 10:26, 27) உதாரணத்திற்கு, தன் காலத்தில் வாழ்ந்த வெளிவேஷக்கார மதத் தலைவர்கள் சிலர் கெஹென்னாவுக்குப் போவார்கள் என்பதை இயேசு சுட்டிக்காட்டினார்.—மத்தேயு 23:27-33.