Sabang taung Sahiding Yehuwa mẹ̌tahěndung papateng Yesus kere niparentane. (Lukas 22:19, 20) I kami měgausẹ̌ anạu sěmbaụ gunang duměnta su acara ini. I kau sarung měngěndung kerea pěbawiahẹ̌ dingangu papateng Yesus piạ gunane si kau.