Langsung ke konten

Sahiding Yehuwa

Pilih bahasa Sangir

Pěngangibadang u Sahiding Yehuwa

Deạko kereapa pẹ̌kakomol᷊ang i kami. Deạ alamatẹ̌ karaniange.

Pědeạ Tampạ Karaniange

Kereapa i kami měngibadah?

Sahiding Yehuwa měngibadah, duang sul᷊ẹ sěngkamisa. (Ibrani 10:24, 25) Su pěngibadang ini, kěbị taumata botonge sumongo, i kami měngěndung Binohẹ Susi dingangu kereapa měkoạ ene su pěbawiahi kami.

Su kal᷊awokang acara, apang simongo botonge sumimbahẹ̌ kakiwal᷊o. Pěngangibadang itětạ dingangu kantarị dingangu doa, kerene lai tutuang.

Mạeng mapulu sumongo, anạu sěmbaụ tawẹ harusẹ̌ mariadi Sahiding Yehuwa. I kami měgẹ̌gausẹ̌ anạu sěmbaụ duměnta. Acara ini tawẹ bawaehe. Tawẹ apa kolekte arau perpuluhan.