Langsung ke konten

Sahiding Yehuwa

Pilih bahasa Sangir

Apang dědeakeng anạu sěmbaụ tawe nikaěbạ.

Anạu sěmbau, botonge měbal᷊ị su beranda arau pěpakẹko tautan kạbawohẹ sini.

Pěbawasang Nipile

Pandai těntiro wuhu dingangu těntiro nipile.

Sahiding Yehuwa, Kerea i sire

Deạko pakal᷊awọ isai kami. Deạko su apa i kami mětẹ̌tampung, carane mědeạ si kami, dingangu carane mẹ̌dorong pěngangěndungang Binohẹ Susi tawe bawaehe.